Definicja Finansowe Instrumenty Pochodne. Co oznacza instrumentami finansowymi, których cena jest.
pochodne instrumenty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Finansowe Instrumenty Pochodne

Co oznacza POCHODNE INSTRUMENTY FINANSOWE: Obejmują transakcje wszelkiego rodzaju instrumentami finansowymi, których cena jest uzależniona od ceny innych instrumentów finansowych, towarów albo wartości wskaźników ekonomicznych lub indeksów rynkowych. Do derywatów są zaliczane transakcje takimi instrumentami jak: opcje, futures, forward, swaps, pochodne instrumenty zabezpieczające przed ryzykiem kredytowym, derywaty wbudowane w inne instrumenty finansowe (tylko wtedy, gdy mogą abyć obiektem obrotu oddzielnie od instrumentów, w które są wbudowane)

Czym jest pochodne instrumenty finansowe znaczenie w Słownik P .