Definicja podatek od czynności cywilnoprawnych. Co oznacza cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów.
podatek od czynności co to jest

Czy przydatne?

Definicja podatek od czynności cywilnoprawnych

Co oznacza PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH: Podatkiem objęte są: czynności cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego albo zawarcia ugody. Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty dokonania czynności

Czym jest podatek od czynności znaczenie w Słownik P .