Definicja Płac Indeksacja. Co oznacza rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z.
indeksacja płac co to jest

Czy przydatne?

Definicja Płac Indeksacja

Co oznacza INDEKSACJA PŁAC: System systematycznego wzrostu płac, rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z inflacji. Indeksacja płac polega często nie na inflacji rzeczywistej, ale na oczekiwaniach inflacyjnych i przyczynia się do stworzenia spirali inflacyjnej
Definicja Inwestycje:
Co to jest oznaczają opłaty ponoszone w celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje społeczeństwo, a więc na przykład zakup maszyn i urządzeń do produkcji, wznoszenie budynków, budowa dróg indeksacja płac.
Definicja Instrument Bazowy:
Co to jest Papier wartościowy, którego cena pozwala ustalić cenę instrumentu pochodnego. Zdarza się, ze instrumenty pochodne przewidują możliwość dostawy instrumentu bazowego indeksacja płac.
Definicja Inwestycje Portfelowe:
Co to jest się w bilansie płatniczym operacje zakupu poprzez inwestorów z jednego państwie aktywów finansowych (głównie skarbowych papierów wartościowych) w innym państwie. Inwestycje portfelowe różnią się od indeksacja płac.
Definicja Inflacja:
Co to jest trwały przyrost ogólnego poziomu cen w gospodarce. Mierzy się ją przy użyciu stopy inflacji, która wyraża procentowo jak błyskawicznie zwiększa się poziom cen w danym czasie. Dla przykładu przyrost indeksacja płac.

Czym jest indeksacja płac znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: