Definicja Kursowej Polityki Instrumenty. Co oznacza instrumentem w Polsce jest kurs walutowy.
instrumenty polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kursowej Polityki Instrumenty

Co oznacza INSTRUMENTY POLITYKI KURSOWEJ: Fundamentalnym i jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie realizacji celu inflacyjnego
Definicja Inwestor Strategiczny:
Co to jest Inwestor kupujący znaczną część udziałów w prywatyzowanym przedsiębiorstwie w celu przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie tym przedsiębiorstwem instrumenty polityki kursowej.
Definicja Izba Rozliczeniowa:
Co to jest Prowadzona w ramach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych działalność rozliczania transakcji terminowych, zapewniająca wykonanie kontraktu pomiędzy inwestorami instrumenty polityki kursowej.
Definicja Inwestycja:
Co to jest poprzez przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych. Bazuje na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowie nowych albo rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakupie maszyn i instrumenty polityki kursowej.
Definicja Indeksacja Płac:
Co to jest systematycznego wzrostu płac, rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z inflacji. Indeksacja płac polega często nie na inflacji rzeczywistej, ale na oczekiwaniach inflacyjnych i instrumenty polityki kursowej.

Czym jest instrumenty polityki kursowej znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: