Definicja Kursowej Polityki Instrumenty. Co oznacza instrumentem w Polsce jest kurs walutowy.
instrumenty polityki co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kursowej Polityki Instrumenty

Co oznacza INSTRUMENTY POLITYKI KURSOWEJ: Fundamentalnym i jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie realizacji celu inflacyjnego
Definicja Instrument Bazowy:
Co to jest Papier wartościowy, którego cena pozwala ustalić cenę instrumentu pochodnego. Zdarza się, ze instrumenty pochodne przewidują możliwość dostawy instrumentu bazowego instrumenty polityki kursowej.
Definicja Indeks Giełdowy:
Co to jest kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu instrumenty polityki kursowej.
Definicja Import:
Co to jest zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych instrumenty polityki kursowej.
Definicja Inwestycje Portfelowe:
Co to jest się w bilansie płatniczym operacje zakupu poprzez inwestorów z jednego państwie aktywów finansowych (głównie skarbowych papierów wartościowych) w innym państwie. Inwestycje portfelowe różnią się od instrumenty polityki kursowej.

Czym jest instrumenty polityki kursowej znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: