Definicja Portfelowa Inwestycja. Co oznacza Zakup udziałów w przedsiębiorstwie bez przejmowania nad.
inwestycja portfelowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Portfelowa Inwestycja

Co oznacza INWESTYCJA PORTFELOWA: Zakup udziałów w przedsiębiorstwie bez przejmowania nad nim kontroli
Definicja Integracja Gospodarcza:
Co to jest gospodarcza znaczy znoszenie barier w przepływie towarów i usług, a niekiedy również czynników produkcji (kapitału i siły roboczej), między państwami. Jej skutkiem, w myśl teorii, powinno abyć inwestycja portfelowa.
Definicja Izba Rozliczeniowa:
Co to jest Prowadzona w ramach Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych działalność rozliczania transakcji terminowych, zapewniająca wykonanie kontraktu pomiędzy inwestorami inwestycja portfelowa.
Definicja Inwestycja:
Co to jest poprzez przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych. Bazuje na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowie nowych albo rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakupie maszyn i inwestycja portfelowa.
Definicja Indeksacja Płac:
Co to jest systematycznego wzrostu płac, rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z inflacji. Indeksacja płac polega często nie na inflacji rzeczywistej, ale na oczekiwaniach inflacyjnych i inwestycja portfelowa.

Czym jest inwestycja portfelowa znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: