Definicja podatek od czynności cywilnoprawnych. Co oznacza cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów.
podatek od czynności co to jest

Czy przydatne?

Definicja podatek od czynności cywilnoprawnych

Co oznacza PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH: Podatkiem objęte są: czynności cywilnoprawne (umowy); zmiany tych umów; orzeczenia sądów i ugody, jeżeli wywołują one takie same efekty prawne, jak podlegające opodatkowaniu czynności cywilnoprawne. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej, podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału spółki mającej osobowość prawną, uprawomocnienia się orzeczenia sądu, doręczenia wyroku sądu polubownego albo zawarcia ugody. Podatnicy zobowiązani są do złożenia deklaracji w kwestii podatku od czynności cywilnoprawnych w terminie 14 dni od daty dokonania czynności
Definicja Płynne Aktywa:
Co to jest Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę podatek od czynności cywilnoprawnych.
Definicja Polisa:
Co to jest Dokument wystawiany poprzez ubezpieczyciela, stwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej i jej warunki podatek od czynności cywilnoprawnych.
Definicja Postęp Techniczny I Organizacyjny:
Co to jest organizacyjny znaczy, że społeczeństwo jest w stanie z okresu na moment wytworzyć większą produkcję, zużywając takie same nakłady czynników produkcji. Innymi słowy, jest w stanie zwiększyć podatek od czynności cywilnoprawnych.
Definicja Pożyczka Długoterminowa:
Co to jest Pożyczka, którą należy spłacić po upływie okresu dłuższego niż rok podatek od czynności cywilnoprawnych.

Czym jest podatek od czynności znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: