Definicja Kapitału Przepływy. Co oznacza najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu.
przepływy kapitału co to jest

Czy przydatne?

Definicja Kapitału Przepływy

Co oznacza PRZEPŁYWY KAPITAŁU: Kapitał krąży po świecie w poszukiwaniu najwyższej stopy zwrotu (zysku), przy uwzględnieniu stopnia ryzyka. W uwarunkowaniach globalizacji inwestorzy pragną posiadać w swoich portfelach inwestycyjnych aktywa finansowe z różnych państw. Dzieje się tak, ponieważ zakupy zagranicznych obligacji czy akcji pozwalają podzielić bogactwo pomiędzy więcej aktywów i tym samym lepiej rozłożyć ryzyko strat. Prowadzą więc do niższych wahań dochodów. Poprzez granice płynie różnego rodzaju kapitał: • kapitał krótkoterminowy (tak zwany „gorący pieniądz”), kiedy inwestorzy ”polują” na szybkie zyski i kapitał przemieszcza się często między państwami; • kapitał długoterminowy, który jest lokowany na dłuższy moment w konkretnym państwie. Kapitał krótkoterminowy na ogół stanowią inwestycje w aktywa (instrumenty) finansowe – depozyty, akcje, bony skarbowe, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego. Kapitał długoterminowy zwykle przybiera formę bądź kredytów, bądź bezpośrednich inwestycji zagranicznych, za którymi stoją strategiczne decyzje biznesowe. Zgodnie ze stosowaną w praktyce statystycznej regułą, zakup powyżej 10% akcji danej spółki traktuje się jako inwestycję bezpośrednią. Skala przepływu kapitału zależy od stopnia swobody, z jaką może się on poruszać, a więc od tak zwany stopnia liberalizacji rachunku kapitałowego. Państwa OECD i UE wprowadziły pełną swobodę jego przemieszczenia. Kiedy kapitał może swobodnie przekraczać granice państw, a więc waluty są wymienialne, zyski z zakupu podobnych do siebie aktywów finansowych na przykład skarbowych obligacji 10-letnich, nie mogą zbyt długo różnić się znacząco między sobą, gdyż uczestnicy rynku od razu aby to spostrzegli. Wówczas zakupy bardziej dochodowego instrumentu doprowadziłyby do podwyżki jego ceny i stopy zysku wyrównałyby się. Ten mechanizm tytułujemy arbitrażem. Jednak sporo państw, szczególnie z gatunku rozwijających się, stosuje kontrolę przepływu kapitału. Najczęściej dotyczy ona przepływów kapitału krótkoterminowego, gdyż jego wahania mogą wywołać niepożądane wahania kursu walutowego albo rezerw walutowych. Przepływy kapitału są szczególnie duże, kiedy uczestnicy rynki spekulują, że może nastąpić gwałtowna zmiana cen aktywów. Masowy odpływ kapitału jest nieodłączną cechą kryzysów walutowych. Światowe przepływy kapitału w przeważającej mierze odbywają się pomiędzy państwami rozwiniętymi. W latach 80-tych i 90-tych przepływy kapitału gwałtownie rosły, jednak w latach 2001-03 trend ten uległ odwróceniu – najprawdopodobniej jedynie czasowemu
Definicja Prognozy Ekonomiczne:
Co to jest ekonomiczne to mechanizm przewidywania – często przy użyciu szczególnych modeli makroekonomicznych – przyszłego kształtowania się fundamentalnych zmiennych gospodarczych (zwłaszcza PKB, inflacji przepływy kapitału.
Definicja Płynne Aktywa:
Co to jest Gotówka i inne aktywa, które można łatwo, niedrogo i błyskawicznie zamienić na gotówkę przepływy kapitału.
Definicja Prezydencja:
Co to jest Sprawowanie przewodnictwa w Radzie UE poprzez sześć miesięcy, poprzez następne państwo członkowskie UE przepływy kapitału.
Definicja Przedsiębiorstwa Publiczne:
Co to jest publiczne to spółki, które są własnością państwa (rolę właściciela mogą pełnić władze centralne albo lokalne), w tym również przedsiębiorstwa akcyjne, których większościowy pakiet akcji jest w przepływy kapitału.

Czym jest przepływy kapitału znaczenie w Słownik P .

  • Dodano:
  • Autor: