Definicja Bieżący Rachunek. Co oznacza sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody.
rachunek bieżący co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bieżący Rachunek

Co oznacza RACHUNEK BIEŻĄCY: Część bilansu płatniczego, która znaczy sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans handlowy, bilans handlowy usług, dywidendy i odsetki od kredytów (lecz nie raty przy spłacie kredytów) i transfery nieodpłatne (na przykład pomoc zagraniczna)
Definicja Rachunek Wyników:
Co to jest zobacz: rachunek zysków i strat rachunek bieżący.
Definicja Ricardo David:
Co to jest Klasyczny angielski ekonomista, artysta teorii przewag komparatywnych. Ricardo rozwinął także teorię wartości bazującą na pracy, niezbędnej do wytworzenia dobra – stanowiącą do dziś jedną z podstaw rachunek bieżący.
Definicja Rata Kapitałowa:
Co to jest Rata jest równa stawce kredytu podzielonej poprzez ilość rat rachunek bieżący.
Definicja Rynek Pieniężny:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje krótkoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym zwłaszcza skarbowe papiery wartościowe o krótkim terminie zapadalności rachunek bieżący.

Czym jest rachunek bieżący znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: