Definicja Bieżący Rachunek. Co oznacza sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody.
rachunek bieżący co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bieżący Rachunek

Co oznacza RACHUNEK BIEŻĄCY: Część bilansu płatniczego, która znaczy sumę wartości zamiany dóbr i usług państwie i dochody jednostronnych transferów za granicę; Składniki rachunku obrotów bieżących to bilans handlowy, bilans handlowy usług, dywidendy i odsetki od kredytów (lecz nie raty przy spłacie kredytów) i transfery nieodpłatne (na przykład pomoc zagraniczna)
Definicja Reinwestowane Zyski:
Co to jest Część zysków, które nie są wypłacane właścicielom (udziałowcom) spółki w formie dywidendy, lecz są używane do sfinansowania inwestycji podejmowanych poprzez spółekę rachunek bieżący.
Definicja Równanie Fishera:
Co to jest Fishera to zapis zależności pomiędzy ilością pieniądza w gospodarce i poziomem cen. Generalnie rzecz biorą można stwierdzić, że ekonomiści są zgodni co do tego, że istnieje długookresowy związek rachunek bieżący.
Definicja Reeksport:
Co to jest Sprzedaż za granicę dóbr, które zostały uprzednio zaimportowane do państwie rachunek bieżący.
Definicja Rozwój Regionalny:
Co to jest to postęp gospodarczy regionów wchodzących w skład danego państwie. Celem polityki rozwoju regionalnego to jest, by osiągnąć jak najwyższy i względnie równomierny poziom rozwoju różnych regionów rachunek bieżący.

Czym jest rachunek bieżący znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: