Definicja Rękojmia. Co oznacza sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia.
rękojmia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rękojmia

Co oznacza RĘKOJMIA: Wynikające z mocy prawa poręczenie sprzedającego, że wyrób albo usługa jest wolna od wad; rękojmia obowiązuje 3 miesiące od daty zakupu albo upłynięcia gwarancji
Definicja Rola Państwa W Gospodarce:
Co to jest stopniu typowe przejawy roli państwa w gospodarce to: rola legislacyjna, a więc tworzenie prawa obowiązującego podmioty gospodarcze i regulującego obowiązujące między nimi zasady współdziałania i rękojmia.
Definicja Repo:
Co to jest angielskiego: repurchase agreement - umowa odkupu. Operacja polegająca na zakupie poprzez bank centralny od banków komercyjnych papierów wartościowych, zobowiązując je jednocześnie do odkupienia tych rękojmia.
Definicja Realna Stopa Procentowa:
Co to jest Stopa procentowa zmniejszona o stopę inflacji rękojmia.
Definicja Rynek Kapitałowy:
Co to jest jest częścią rynku finansowego, na którym sprzedaje się i kupuje średnio- i długoterminowe aktywa finansowe (instrumenty finansowe), w tym papiery dłużne i akcje przedsiębiorstw. Główną rolą rynku rękojmia.

Czym jest rękojmia znaczenie w Słownik R .

  • Dodano:
  • Autor: