Słownik Gestalt. Leczenie stworzył Fritz Perls. To jest humanistyczna szkoła psychoterapii, u.
gestalt co to jest

Czy przydatne?

Definicja Gestalt

Co to znaczy GESTALT: Podejście Gestalt w psychologii stworzył Fritz Perls. To jest humanistyczna szkoła psychoterapii, u której źródła znajduje się sporo podejść i filozoficznych koncepcji, w tym między innymi: klasyczna psychoanaliza, psychologia postaci, fenomenologia, holizm, buddyzm zen czy psychodrama.fundamentalne zasady rozumienia człowieka w podejściu Gestalt to między innymi: * samoświadomość: ludzie mają umiejętność do uświadamiania sobie swoich emocji, myśli, doznań cielesnych i spostrzeżeń, by wprowadzić zmiany w sobie i w swoim życiu należy rozwinąć w sobie swobodę wyboru nowych sposobów odczuwania, myślenia i działania. Taka zmiana jest możliwa tylko, jeżeli uświadomimy sobie nasz obecny stan myślenia i odczuwania.
* całościowość: osoba jest całością, którą stanowią: ciało, emocje, myśli, doznania cielesne i spostrzeżenia.
* odpowiedzialność: ludzie są proaktywni i sami wyznaczają własne reakcje na otaczający świat, poprzez co biorą odpowiedzialność za to, jacy są.
* zaspokajanie potrzeb
* wartość człowieka:terapeuta nie ocenia klienta, lecz potwierdza jego odkrycia dotyczące jego samego i wspiera jego samorealizację.
* tu i teraz: „Tu” — miejsce, gdzie się obecnie zajmujemy, „teraz” — teraźniejszość. Zarówno przeszłość jak i przyszłość jest tylko odtwarzana albo wyobrażana jak na razie i tym zajmuje się terapeuta.
* figura i tło: w kontakcie ze środowiskiem zmieniamy ostrość spostrzegania: pewne elementy zaczynają się wyodrębniać, inne pozostają w tle.
* domykanie całości: niedokończenie doświadczenie czy postać wciąż zaprzątają uwagę i uniemożliwiają pełne przeżywanie teraźniejszości.
* samoregulacja: naturalna tendencja ludzi do utrzymywania stanu równowagi.Perls jako psychoterapeuta wskazywał systemy funkcjonowania człowieka neurotycznego, który nie identyfikuje się z tym, czego doświadcza — nie tylko odrzuca pewne aspekty swojej psychiki, lecz także nie identyfikuje się ze swoim ciałem. Perls uznał, iż stosunki ze środowiskiem są nawiązywane poprzez mechanizm sensoryczny i motoryczny, więc interesowało go spostrzeganie, odczuwanie i działanie. Wybór działania zgodnego z doświadczanymi pobudzeniem umożliwiają emocje. Działanie zostaje zablokowane, jeśli zablokowane jest odczuwanie albo wyrażanie emocji, co jest źródłem napięcia emocjonalnego.najważniejsza w procesie odczuwania i działania jest świadomość własnych doznań, która zapewnia rozpoznanie potrzeby. Metafora Gestalt (niem. postać, figura) opisuje znaczenie świadomości. Doznania, których w danym momencie jesteśmy świadomi, tworzą zorganizowaną całość — figurę wyłonioną z tła przez świadomą uwagę. Każda rozpoczęta przypadek wymaga „domknięcia” przez działanie realizujące potrzebę. Jeśli przerywamy świadome doświadczenie (na przykład w konsekwencji negatywnej emocji) figura nie może zostać domknięta, a niedokończona przypadek oddziałuje nadal powodując utrzymanie się pobudzenia i napięcia. Z kolei kontakt z niekorzystną emocją skutkuje samoregulację organizmu i zmianę sytuacji.W tym kontekście funkcjonowanie neurotyczne jest procesem odrzucania własnego Ja przez unikanie kontaktu z własnym doświadczeniem. Mechanizm ten odbywa się kolejno na różnych poziomach nazywanych poprzez Perlsa warstwami: * działania fałszywe: osoba neurotyczna chce żyć odpowiednio z jakimś definicją o sobie, nie dokonuje samorealizacji, ogrywa w role i gra w gry. Odczuwamy, iż nic nie jest takie, jak powinno, a my nie zachowujemy się tak, jak „powinniśmy” odpowiednio z wymogami społecznymi i sumienia, czyli podejmujemy role. Próby bycia autentycznym kończą się odczuwaniem nieprzyjemności, bólu, rozpaczy, z czego wynika następna warstwa…
* warstwa lęku/oporu/sprzeciwu: obawa przed byciem autentycznym, która prowadzi do następnego poziomu…
* impas: martwota, uczucie uprzedmiotowienia. Pojawia się, gdy nie używamy własnych możliwości rozwiązania sytuacji a pomoc zewnątrz nie przychodzi. Samo uświadomienie sobie impasu rozwiązuje go.
* warstwa implozyjna: prowadzi do odczucia autentycznego Ja. Uczucie bycia martwym, zniknięcia. Zawiera się tu niewykorzystana energia konieczna do życia, która zostaje skierowana do wewnątrz, zahamowane emocje.
* eksplozja/wybuch: wybuch energii nagromadzonej w warstwie implozyjnej w formie radości, rozpaczy, orgazmu albo gniewu. Pojawia się w terapii po przejściu implozji i znaczy wyrażenie emocji.Celem terapii Gestalt jest pomoc w odkryciu autentycznych pragnień, emocji i potrzeb pacjenta, pomoc w budowie własnego, autonomicznego mechanizmu wartości i powstanie warunków do integracji osobowości. Zalecenia terapii Gestalt można zamknąć w następujących punktach (Naranjo 1974): * Żyj teraz — zajmuj się teraźniejszością, a nie przeszłością albo przyszłością
* Żyj tutaj — dawaj sobie radę z tym, co obecne, a nie z tym, czego nie ma
* Przestań sobie coś wyobrażać — doświadczaj tego, co realne.
* Powstrzymaj niepotrzebne myślenie. Raczej smakuj i spostrzegaj
* Wyrażaj zamiast manipulować, tłumaczyć, oceniać czy osądzać.
* Poddawaj się nieprzyjemności i bólowi precyzyjnie tak samo jak przyjemności, nie ograniczaj swojej świadomości.
* Nie akceptuj żadnego innego „muszę” i „powinienem” niż twoje swoje.
* Weź pełną odpowiedzialność za własne gesty uczucia i myśli.
* Poddaj się byciu takim, jakim jesteś.Drat-Ruszczak K. (2000) Teorie osobowości — podejście psychodynamiczne i humanistyczne. W: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.II, Gdańsk GWP.Perls F. (1981) Cztery wykłady. W: Jankowski K. (red) Psychologia w działaniu. Czytelnik.Sills Ch., Fish S., Lapworth Ph. (1999) Pomoc psychologiczna w ujęciu Gestalt. Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia
Definicja Grupy DDA:
Co to jest Dorosłych Dzieci Alkoholików, organizowane przeważnie wg zasad Dwunastu Kroków, pod patronatem Al-Anon. patrz także: DDA, Al-Ateen, dziecko alkoholika (COA)słownik terminów. Alkohol i narkotyki (1997 gestalt co to jest.
Definicja Głód Narkotykowy (Craving):
Co to jest Doświadczenia postrzegania, posiadające cechy rzeczywistego wrażenia zmysłowego, przy jednoczesnym braku bodźców fizycznych.Halucynacjom towarzyszy mocne przekonanie o realności doznań. Są traktowane gestalt definicja.
Definicja Głód (Alkoholowy, Narkotykowy):
Co to jest marzenie substancji psychoaktywnej albo intoksykacyjnych efektów jej działania. Międzynarodowa Regulacja Chorób (International Classification of Diseases - ICD-10) uwzględnia głód alkoholu jako gestalt co znaczy.
Definicja Genogram:
Co to jest systemowej terapii rodzin, polegająca na tworzeniu "obrazu drzewa rodzinnego".Genogram jest schematem, na który nanoszone są wiadomości o wszystkich członkach rodziny i ich wzajemnych gestalt słownik.

Leczenie Gestalt znaczenie w Definicje leczenie G .

  • Dodano:
  • Autor: