Słownik Nerwice. Leczenie Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych.
nerwice co to jest

Czy przydatne?

Definicja Nerwice

Co to znaczy NERWICE: Regulacja nerwic dokonana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10 obejmuje takie zaburzenia, jak: * zaburzenia lękowe w formie fobii i inne zaburzenia lękowe: kluczowe symptomy tych zaburzeń stanowią słowo lęku, a ich występowanie nie jest ograniczone do jakielkowiek określonej sytuacji środowiskowej.
* zaburzenie obsesyjno - kompulsyjne (nerwica natręctw): jego ważną właściwością są nawracające myśli natrętne (obsesje) albo czynności przymusowe (kompulsje). Niemal zawsze myśli natrętne przeżywane są z uczuciem przykrości, bo zwykle dotyczą treści agresywnych, obscenicznych albo są zwyczajnie bezsensowne, a pacjent bezskutecznie próbuje się im opierać. Przymusowe czynności czy rytuały są zachowaniami stereotypowymi, powtarzającymi się; nie sprawiają choremu przyjemności ani także nie prowadzą do wykonania jakiś konkretnych zadań. Zachowanie to ma zapobiegać jakimś wysoce nieprawdopodobnym wydarzeniom, regularnie dotyczącym wyrządzenia krzywdy sobie albo komuś. W przebiegu nerwicy natręctw częste są symptomy lęku, przykre uczucie napięcia psychicznego; wysoka jest również korelacja z depresją. Zaburzenie zazwyczaj zaczyna się w momencie dzieciństwa albo we wczesnej dorosłości.
* reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne: to są zaburzenia, których pierwotną i nadrzędna powodem jest stresujące wydarzenie albo utrzymujące się przykre okoliczności. Zaburzenia te są dezadaptacyjne z racji na ciężki, ostry albo przewlekły stres, który prowadzi do reakcji uniemożliwiającyh skuteczne radzenie sobie i prowokujących trudności w funkcjonowaniu społecznym. W tej kategorii mieści się także PTSD.
Ostra reakcja na stres jest przemijającym zaburzeniem o znacznym nasileniu, które rozwija się jako reakcja na niezwykły stres fizyczny albo psychiczny, ustępuje pośrodku kilku godz. albo dni. Stresorem może być na przykład katastrofa żywiołowa, wypadek, gwałt, napad, zgon bliskiej osoby, a szczególnie kilku osób z bliskiego otoczenia równocześnie. Pośród objawów można zaobserwować depresję, lęk, rozpacz, pobudzenie, wyłączenie się i tym podobne
Zaburzenia adptacyjne to stan subiektywnego dystresu i zaburzeń emocjonalnych pojawiających się w momencie adaptacji do ważnych zmian życiowych albo następstw stresującego wydarzenia życiowego (na przykład dolegliwości). Zaburzenia pojawiają się zwykle pośrodku miesiąca od od stresującego wydarzenia albo zmiany. Symptomy są różnorodne i obejmują nastrój depresyjny, lęk, zamartwianie się, poczucie niemożności poradzenia sobie, ograniczoną umiejętność wykonywania codziennych czynności.
* zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne): wspólną właściwością tych zaburzeń jest częściowa albo całkowita strata prawidłowej integracji pomiędzy wspomnieniami przeszłości, poczuciem własnej toższamości, bezpośrednimi wrażeniami i kontrolą ruchów ciała. Umiejętność do świadomej i wybiórczej kontroli wspomnień jest ograniczona (co może się zmienic nawet z godziny na godzinę). Zaburzenia te są zwykle ściśle powiązane z wydarzeniami urazowymi, nierozwiązywalnymi problemami albo zaburzonymi związkami z innymi ludźmi. Objawiają się między innymi: amnezją, w razie fugi dysocjacyjnej połączoną z podróżą poza zamieszkiwaną okolicę, stuporem czy transem.
* zaburzenia występujące pod postacią somatyczną: ich kluczową właściwością są powtarzające się skargi na symptomy fizyczne, uporczywe domaganie się następnych badań, pomimo negatywnych wyników wcześniejszych. Symptomem tego rodzaju zaburzeń mogą być: utrzymujące się choroby somatyczne przy braku przyczyn albo trwałe przekonanie o obecności przynajmniej jednej poważnej dolegliwości (hipochondria), symptomy ze strony układu autonomicznego, jak: przyspieszona akcja serca, drżenie, zaczerwnienienie a również symptomy ze strony układu pokarmowego czy oddechowego (kaszel, hiperwentylacja)regulacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”
Definicja Narcystyczna Osobowość:
Co to jest osobowości cechujące się przesadnym poczuciem własnej ważności, tendencją do przeceniania własnych rzeczywistych dokonań, ekshibicjonistyczną potrzebą uzyskiwania uwagi i podziwu, zaabsorbowaniem nerwice co znaczy.
Definicja NLP:
Co to jest Programowanie (NLP) - kierunek terapeutyczny stworzony poprzez Richarda Bandlera i Johna Grindera pod koniec lat 70-tych XX wieku w stanach zjednoczonych ameryki.Początkowo celem jego artystów było nerwice krzyżówka.
Definicja Narkomania:
Co to jest patrz: uzależnienie od narkotyków nerwice co to jest.
Definicja Nieśmiałość:
Co to jest a nerwice słownik.

Leczenie Nerwice znaczenie w Definicje leczenie N .

  • Dodano:
  • Autor: