SŁOWNIK Szary, Schody, Słabnąć, Siekać, Stuknięty, Skłaniać, Salutować, Sąd, Szyb, Ścisły, Staranny.
szary schody słabnąć siekać co to jest

Tłumaczenie zwrotu, zdania na angielski S


Co oznacza w słowniku | Znaczenie przez Internet, wyraz i słowo po polsku

Słownik angielski, tłumaczenie przysięgłe na ang. Tłumaczenie w SJP i PWN.

Jak tłumaczyć. Co to znaczy po polsku? Co to oznacza po angielsku?

Definicja SŁOWNIK Szary, Schody, Słabnąć, Siekać, Stuknięty, Skłaniać, Salutować, Sąd, Szyb, Ścisły, Staranny, Spiralny, Skarżyć Się, Spokój, Snuć Intrygi, Surfować, Sfera co to znaczy.

Słownik Słownik Szary, Schody, Słabnąć, Siekać, Stuknięty, Skłaniać co to jest.