Definicja acquis communautaire. Co oznacza wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją.
acqu communautaire co to jest

Czy przydatne?

Definicja acquis communautaire

Co oznacza ACQUIS COMMUNAUTAIRE: Wspólne prawo obowiązujące we wszystkich państwach UE.  Tam, gdzie nie istnieją wspólne regulaminy UE, użytkowane jest prawo narodowe.  Acquis communautaire dotyczy w pierwszej kolejności funkcjonowania jednolitego rynku UE

Czym jest acquis communautaire znaczenie w Słownik A .