Definicja arbitraż gospodarczy. Co oznacza udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo.
arbitraż gospodarczy co to jest

Czy przydatne?

Definicja arbitraż gospodarczy

Co oznacza ARBITRAŻ GOSPODARCZY: Polubowne rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie rozstrzygnięcie w formie umowy zwanej zapisem na sąd polubowny

Czym jest arbitraż gospodarczy znaczenie w Słownik A .