Gus statystyczny urząd główny

Oceń przydatność:

     

- Instytucja państwowa zajmująca się gromadzeniem i przetwarzaniem informacji z różnych dziedzin; GUS jest podstawowym źródłem informacji statystycznej w Polsce.

Inne gospodarcze pojęcia na literę G

Podobne definicje ekonomiczne:

  • płatnik » Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mają
  • polityka pieniężna » Polityka pieniężna jest częścią polityki
  • program dostosowawczy » Błędna polityka rządzących może prowadzi&#
  • rachunek zysków i strat » Zestawienie kosztów i strat z dochodami i zyskami firmy w danym
  • ewg » Europejska Wspólnota Gospodarcza. Ugrupowanie integracyjne za&#

Co znaczy główny urząd statystyczny (gus)? opis

Wyjaśnienie pojęcia z ekonomii.