Słownik inteligencja emocjonalna. Leczenie poprzez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych.
inteligencja emocjonalna co to jest

Czy przydatne?

Definicja inteligencja emocjonalna

Co to znaczy INTELIGENCJA EMOCJONALNA: To są umiejętności rozpoznawania poprzez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, umiejętności motywowania się i zarządzania emocjami zarówno naszymi swoimi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi. Ta pojęcie została sformułowana poprzez Daniela Golemana, pracownika naukowego Harvardu i autora książek o inteligencji emocjonalnej. Goleman w latach dziewięćdziesiątych zakwestionował rozpowszechnioną opinię głoszącą, iż dla odniesienia sukcesu w życiu najważniejsza jest inteligencja akademicka mierzona ilorazem inteligencji, która decyduje o wynikach osiąganych w nauce. Opierając się na długoletnich badań stwierdził, iż w naszym życiu osobistym i zawodowym sporą rolę odgrywa inteligencja emocjonalna, która ma wpływ na to, jak wykorzystujemy własna wiedzę i zdolności.
Na inteligencję emocjonalna złożona jest pięć kompetencji emocjonalnych i socjalnych. To są:
- samoświadomość - wiedza o swoich stanach wewnętrznych, preferencjach, możliwościach i ocenach intuicyjnych, a więc świadomość emocjonalna, prawidłowa samoocena, wiara w siebie, jest to mocne poczucie własnej wartości i świadomość swoich możliwości i zdolności;
- samoregulacja - panowanie nad własnymi stanami wewnętrznymi, impulsami i możliwościami a więc samokontrola, utrzymywanie norm uczciwości i prawości, sumienność, elastyczność w dostosowywaniu się do zmian, innowacyjność;
- motywacja - skłonności emocjonalne, które prowadzą do nowych celów albo ułatwiają ich osiągnięcie, a więc dążenie do osiągnięć, zaangażowanie, inicjatywa, optymizm;
- empatia - uświadamianie sobie uczuć, potrzeb i niepokojów innych osób, a więc rozumienie innych, świadomość polityczna, jest to rozpoznawanie emocjonalnych prądów ekipy i stosunków pośród przedstawicieli władzy;
- zdolności socjalne - zdolność wzbudzania u innych pożądanych reakcji, a więc wpływanie na innych, porozumienie, łagodzenie konfliktów, przewodzenie, tworzenie więzi, współpraca i współdziałanie, zdolności zespołowe.Strelau J. (2000). Psychologia. Książka akademicki (t. 2, s. 179). Gdańsk: GWP.
Lamczak U. (2001). Co tj. inteligencja emocjonalna? Nauka i Dialog, 5

Leczenie inteligencja emocjonalna znaczenie w Definicje leczenie I .