Słownik Salutogeneza. Leczenie podejścia do zdrowia zaproponowany poprzez Aarona Antonovsky’ego. W.
salutogeneza co to jest

Czy przydatne?

Definicja Salutogeneza

Co to znaczy SALUTOGENEZA: Podejście salutogeniczne to schemat podejścia do zdrowia zaproponowany poprzez Aarona Antonovsky’ego. W odróżnieniu do istniejącego powszechnie modelu ptaogenicznego, koncepcja salutogenezy kładzie nacisk na zachowanie zdrowie, nie zaś na leczenie dolegliwości. Dominuje tu orientacja prozdrowotna.W podejściu alutogenicznym zakłada się, iż nie itnieje dualizm zdrowie — dolegliwość. Naturalnym stanem organizmu nie tu jest równowaga (homeostaza), lecz chaos, nieporządek. Każda jednostka znajduje się gdzieś na kontinuum między idealnym zdorwiem a chorobąBadacza w podejściu salutogenicznym będzie interesowało to, jakie są impulsy podtrzymujące zdrowie? Jakie są wyznaczniki zdrowia? Jak można sprawić, by na kontinuum przesuwać się w kierunku idealnego zdrowia?wg podejścia salutogenicznego niektóre stresory są równie szkodliwe, a w procesie osiągania zdrowia współdecydują: * rodzaj i poziom stresu
* globalne zasoby odpornościowe, biologiczno — konstytucjonalne
* poczucie koherencji, które ma w tej koncepcji centralne znaczeniezobacz także: poczucie koherencji, zdrowie
Definicja Samoocena:
Co to jest samego siebie, w szczególności wobec własnych możliwości i innych cech wartościowych społecznie. W zależności od subiektywnej oceny i emocjonalnego relacji do własnych cech, samoocena jest pozytywna salutogeneza co znaczy.
Definicja Stresor:
Co to jest strona:stres:202]. Wg teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być niemiłe - istotna intensywność żądania przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Z racji na siłę i zakres salutogeneza krzyżówka.
Definicja Substancje Wziewne:
Co to jest parujące w temp. otoczenia, które wdychane są z racji na własne działanie [strona:psychoaktywne:10594]. Należą do nich pomiędzy innymi rozpuszczalniki organiczne spotykane w wielu preparatach salutogeneza co to jest.
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu salutogeneza słownik.

Leczenie Salutogeneza znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: