Słownik systemowa terapia rodzin. Leczenie wywodzi się z ogólnej teorii mechanizmów i komunikacji.
systemowa terapia rodzin co to jest

Czy przydatne?

Definicja systemowa terapia rodzin

Co to znaczy SYSTEMOWA TERAPIA RODZIN: Systemowe podejście do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii mechanizmów i komunikacji. Wg ogólnej teorii mechanizmów jakakolwiek zmiana w jakiejś części mechanizmu, wpływa na pozostałe jego części, a przedmioty tworzące całość wzajemnie na siebie oddziałują, pozostając w dynamicznej równowadze. W terapii systemowej zakłada się, iż rodzina jest samoregulującym się systemem, a każde zachowanie jest komunikacją. Terapeutę interesują w pierwszej kolejności prawa regulujące charakterystyczne dla danej rodziny cechy komunikowania się i zachowania, a droga do eliminacji objawu leży w zmianie tych praw. Poszukuje on "punktu węzłowego" w systemie, zakładając, iż zmiana w jego obrębie doprowadzi do zmiany w całym systemie rodzinnym. Założeniem terapii systemowej jest również, to, iż członkowie rodziny prowadzą pomiędzy sobą pewną grę. Każdy z członków rodziny próbuje kontrolować jej zasady, unikając przyznania się do tego. Zasady te przejawiają się w komunikacji członków rodziny, a komunikaty jednego są dyskwalifikowane poprzez innego członka mechanizmu. Takie metody komunikacji są przechodzą w rodzinie z pokolenia na pokolenie. Zadaniem terapeuty jest przerwanie gry mechanizmu rodzinnego. Fundamentalnymi zasadami prowadzenia terapii są

Leczenie systemowa terapia rodzin znaczenie w Definicje leczenie S .