Słownik Trybunał Stanu co to jest. pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, które z.
trybunał stanu co to jest

Czy przydatne?

Definicja Trybunał Stanu

Definicja TRYBUNAŁ STANU: Zadaniem Trybunału Stanu jest pociąganie do odpowiedzialności konstytucyjnej osób, które z racji na zajmowane stanowisko albo urząd naruszyły Konstytucję RP albo obowiązujące ustawy. Tego rodzaju odpowiedzialność konstytucyjna ciąży na: Prezydencie, Prezesie Porady Ministrów i jej członkach, Prezesie Narodowego Banku Polskiego, Prezesie Najwyższej Izby Kontroli, członkach Krajowej Porady Radiofonii i Telewizji i Naczelnym Dowódcy Sił Zbrojnych. Wnioskowanie o postawienie przed Trybunałem Stanu przysługuje komisji sejmowej, ekipie 50 posłów, Prezydentowi RP i Trybunałowi Konstytucyjnemu. Trybunał Stanu złożona jest z przewodniczącego, którym jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, dwóch zastępców, 21 członków i 5 zastępców powoływanych poprzez Sejm spoza grona posłów i senatorów. Członkowie Trybunału Stanu powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska sędziego

Czym jest Trybunał Stanu znaczenie w Słownik na T .