Definicja Obrotowe Aktywa. Co oznacza Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy.
aktywa obrotowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Obrotowe Aktywa

Co oznacza AKTYWA OBROTOWE: Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy
Definicja Analiza Finansowa:
Co to jest Zespół metod umożliwiających postawienie diagnoz gospodarczych w jednostkach organizacyjnych aktywa obrotowe.
Definicja Arbitraż Gospodarczy:
Co to jest rozstrzyganie sporów z udziałem podmiotów gospodarczych. Może abyć krajowy albo międzynarodowy. By spór abył rozstrzygnięty poprzez sad arbitrazowy, strony muszą wyrazić zgodę na takie aktywa obrotowe.
Definicja Aprecjacja:
Co to jest Wzmocnienie kursu waluty krajowej w relacji do walut obcych (lub spadek ceny walut obcych wyrażonej w walucie krajowej aktywa obrotowe.
Definicja Agregacja:
Co to jest Znaczy mechanizm łączenia części w większą całość aktywa obrotowe.

Czym jest aktywa obrotowe znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: