Definicja Aport. Co oznacza Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki. Słownik aport.
aport co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aport

Co oznacza APORT: Niepieniężny wkład wnoszony poprzez wspólnika do spółki
Definicja Aktywa Obrotowe:
Co to jest Aktywa, którymi jednostka dysponuje poprzez moment krótszy niż 12 miesięcy aport.
Definicja Audytor:
Co to jest Zobacz: biegły rewident aport.
Definicja Aktywa Finansowe:
Co to jest odmiennie zwane instrumentami finansowymi albo walorami finansowymi) to należności od innych osób i instytucji, które znajdują się w naszym posiadaniu. Ogólnie rzecz biorąc, aktywa finansowe mogą aport.
Definicja Aktywa Ofe:
Co to jest Suma składek wpłacanych do funduszu emerytalnego, które są poprzez niego inwestowane aport.

Czym jest aport znaczenie w Słownik A .

  • Dodano:
  • Autor: