Definicja Domowe Gospodarstwo. Co oznacza Rachunków Narodowych jest każda ekipa osób, które.
gospodarstwo domowe co to jest

Czy przydatne?

Definicja Domowe Gospodarstwo

Co oznacza GOSPODARSTWO DOMOWE: Gospodarstwem domowym w Systemie Rachunków Narodowych jest każda ekipa osób, które mieszkają wspólnie i podejmują wspólne decyzje ekonomiczne dotyczące między innymi spożycia, oszczędności i ilości świadczonej pracy. W okolicy przedsiębiorstwa i rządu to jest następny podmiot decydujący w gospodarce. Nie wszystkie gospodarstwa domowe składają się tylko z jednej osoby, w trakcie gdy inne są tworzone poprzez rodziny albo ekipy nie spokrewnionych osób. Każdy z nas należy zatem do jakiegoś gospodarstwa domowego. Gospodarstwa domowe pełnią sporo ważnych funkcji w gospodarce: sprzedają lub wynajmują przedsiębiorstwom i rządowi impulsy produkcji – pracę i kapitał, a w zamian otrzymują dochody za ich zastosowanie; płacą podatki rządowi i otrzymują od niego różne świadczenia; to co im pozostanie (tak zwany dochód do dyspozycji) umożliwia zakupy dóbr od spółek. Część dochodu, której gospodarstwa domowe nie zużyją w danym okresie, stanowi ich oszczędności. Najważniejszą decyzją ekonomiczną gospodarstw domowych jest wybór rodzaju i ilości pracy, którą chcą dostarczyć. Gospodarstwa domowe starają się uzyskać najwięcej korzyści ze środków i możliwości, którymi dysponują. W nowoczesnym społeczeństwie za świadczenie pracy otrzymuje się dochód (płacę), lecz alternatywą do pracy jest czas wolny. Gospodarstwo domowe ceni jedno i drugie, gdyż oba są źródłem korzyści. Gospodarstwa domowe - zgodnie ze własnymi preferencjami – wybierają proporcje pomiędzy czasem przeznaczanym na pracę i na odpoczynek w taki sposób, by osiągnąć największy poziom zadowolenia (w języku ekonomicznym określa się to maksymalizacją poziomu użyteczności). Te decyzje dotyczą jednego okresu, lecz gospodarstwo domowe przeciwstawia także dzisiejszą konsumpcję dóbr i usług oszczędzaniu, które jako decyzja o odroczeniu konsumpcji, umożliwia ich spożycie w przyszłości. Gospodarstwo domowe musi więc podejmować międzyokresowe decyzje o swojej konsumpcji. Podobnie jak w razie wyboru indywidualnej podaży pracy, w ekonomii zakłada się, że stara się ono osiągnąć jak najwyższy poziom zadowolenia. GUS reguluje gospodarstwa domowe według głównych źródeł utrzymania. Warto zauważyć, że dochody z aktywności ekonomicznej stanowią główne źródło utrzymania tylko około połowy polskich gospodarstw domowych
Definicja Giełda:
Co to jest na którym sprzedaje się i kupuje aktywa finansowe albo inne wyroby. Giełda jest rynkiem zorganizowanym na zasadzie aukcji – nabywcą staje się ten, kto w chwili dokonania transakcji jest gotów gospodarstwo domowe.
Definicja Gwarancja Bankowa:
Co to jest do spłaty zobowiązań osoby, na rzecz której wystawiona została gwarancja. Banki udzielają odpłatnie gwarancji na określony czas i kwotę. Często użytkowana zamiast kaucji przy przetargach - tak zwany gospodarstwo domowe.
Definicja Gospodarka Oparta Na Wiedzy:
Co to jest gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy) została rozpropagowana w latach 90-tych poprzez specjalistów OECD, jako rezultat obserwacji i analiz rozwoju gospodarczego najważniejszych gospodarstwo domowe.
Definicja Gospodarka Rynkowa:
Co to jest Mechanizm gospodarczy, gdzie decyzje dotyczące gospodarki podejmowane są poprzez niezależne podmioty gospodarcze (ludzi, spółki i rząd gospodarstwo domowe.

Czym jest gospodarstwo domowe znaczenie w Słownik G .

  • Dodano:
  • Autor: