Definicja Giełdowy Indeks. Co oznacza giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów.
indeks giełdowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Giełdowy Indeks

Co oznacza INDEKS GIEŁDOWY: Średnia ważona kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oblicza się indeksy WIG (wszystkie spółki) WIG 20 (20 największych spółek), MidWIG (średnie spółki) i TechWIG (spółki "nowej gospodarki"). Indeks giełdowy to jest podstawowa charakterystyka giełdy. Wartość indeksu giełdowego jest najprostszą odpowiedzią na fundamentalne zapytanie inwestora: "co się dzieje na giełdzie"
Definicja Import:
Co to jest zakupie towarów i usług wyprodukowanych zagranicą w celu zużycia ich w państwie albo reeksportu. To jest kategoria ekonomiczna ważna zarówno z punktu widzenia Mechanizmu Rachunków Narodowych indeks giełdowy.
Definicja Inwestycja:
Co to jest poprzez przedsiębiorstwa, na tworzenie nowych umiejętności wytwórczych. Bazuje na nabywaniu dóbr inwestycyjnych (budowie nowych albo rozbudowa istniejących zakładów produkcyjnych, zakupie maszyn i indeks giełdowy.
Definicja Instrumenty Polityki Pieniężnej:
Co to jest polityki pieniężnej w Polsce jakim jest utrzymanie stabilności cen, NBP i RPP korzystają z szeregu instrumentów, na przykład: stopy procentowe, operacje otwartego rynku, refinansowanie banków indeks giełdowy.
Definicja Instrumenty Polityki Kursowej:
Co to jest jedynym jej instrumentem w Polsce jest kurs walutowy. Polityka kursowa jest prowadzona w taki sposób, by zapewnić odpowiednie warunki dla skutecznej polityki stóp procentowych i zapewnienie indeks giełdowy.

Czym jest indeks giełdowy znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: