Definicja Giełdowy Indeks. Co oznacza giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów.
indeks giełdowy co to jest

Czy przydatne?

Definicja Giełdowy Indeks

Co oznacza INDEKS GIEŁDOWY: Średnia ważona kursów akcji spółek na giełdzie, korygowana w taki sposób, by zmiany kursów wynikające z naliczanych i wypłaconych dywidend, nowych emisji i emisji wycofanych nie wywierały wpływu na wysokość indeksu. Na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oblicza się indeksy WIG (wszystkie spółki) WIG 20 (20 największych spółek), MidWIG (średnie spółki) i TechWIG (spółki "nowej gospodarki"). Indeks giełdowy to jest podstawowa charakterystyka giełdy. Wartość indeksu giełdowego jest najprostszą odpowiedzią na fundamentalne zapytanie inwestora: "co się dzieje na giełdzie"
Definicja Instrument Bazowy:
Co to jest Papier wartościowy, którego cena pozwala ustalić cenę instrumentu pochodnego. Zdarza się, ze instrumenty pochodne przewidują możliwość dostawy instrumentu bazowego indeks giełdowy.
Definicja Inwestor Strategiczny:
Co to jest Inwestor kupujący znaczną część udziałów w prywatyzowanym przedsiębiorstwie w celu przejęcia odpowiedzialności za zarządzanie tym przedsiębiorstwem indeks giełdowy.
Definicja Inwestycje:
Co to jest oznaczają opłaty ponoszone w celu zwiększenia zasobów kapitału produkcyjnego, którym dysponuje społeczeństwo, a więc na przykład zakup maszyn i urządzeń do produkcji, wznoszenie budynków, budowa dróg indeks giełdowy.
Definicja Indeksacja Płac:
Co to jest systematycznego wzrostu płac, rekompensującego przyrost wydatków utrzymania wynikający z inflacji. Indeksacja płac polega często nie na inflacji rzeczywistej, ale na oczekiwaniach inflacyjnych i indeks giełdowy.

Czym jest indeks giełdowy znaczenie w Słownik I .

  • Dodano:
  • Autor: