Definicja Rynku Otwartego Operacje. Co oznacza najważniejszych sposobów prowadzenia polityki.
operacje otwartego rynku co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rynku Otwartego Operacje

Co oznacza OPERACJE OTWARTEGO RYNKU: Operacje otwartego rynku są jednym z najważniejszych sposobów prowadzenia polityki pieniężnej (innymi metodami są: zmiana stóp procentowych banku centralnego albo rezerw obowiązkowych). Polegają one na zakupie lub sprzedaży poprzez bank centralny skarbowych papierów wartościowych na rynku międzybankowym. Operacje otwartego rynku są metodą kontrolowania poprzez bank centralny ilości pieniądza w gospodarce. To jest instrument, za pośrednictwem którego bank centralny kontroluje też stopy procentowe. Kiedy bank centralny skupuje bony skarbowe lub obligacje, płacąc za nie emituje pieniądz. W wyniku zwiększają się depozyty banków komercyjnych w banku centralnym (ich rezerwy), a więc zwiększa się ilość pieniądza w gospodarce, a rynkowe stopy procentowe spadają. Odwrotnie dzieje się w razie sprzedaży bonów skarbowych poprzez bank centralny – wtedy ilość pieniądza w gospodarce kurczy się, a rynkowe stopy procentowe podnoszą się. Operacje otwartego rynku można podzielić na czynne i bierne. Te pierwsze służą trwałej zmianie polityki pieniężnej, z kolei drugie mają na celu zniwelowanie skutków wpływu innych czynników na ilość pieniądza w gospodarce (na przykład jednorazowego wzrostu albo spadku ilości depozytów spowodowanego zmianą regulaminów podatkowych). Popularną formą operacji otwartego rynku są tak zwany operacje zakupu (sprzedaży) papierów skarbowych poprzez bank centralny z umową, że je odsprzeda (odkupi) po upływie krótkiego czasu na przykład 7 dni, 28 dni. Z angielska nazywa się je repo (reverse repo). Przewagą operacji otwartego rynku nad innymi formami prowadzenia polityki pieniężnej jest dokładna kontrola banku centralnego nad ilością pieniądza. Operacje te są zatem elastyczne i dokładne. Można je prowadzić na małą lub dużą skalę, i łatwo dokonać korekty w razie błędu. Można je podjąć błyskawicznie - wystarczy dyrektywa dla maklerów banku, by dokonali odpowiedniej transakcji
Definicja Osoba Fizyczna:
Co to jest osoba fizyczna dysponuje zdolnością prawną, a więc do posiadania praw; należy jednak rozróżnić zdolność prawną od zdolności do czynności prawnych (nawet niemowlę może odziedziczyć fortunę, nie może operacje otwartego rynku.
Definicja Oligopol:
Co to jest Rynek zdominowany poprzez kilka dużych spółek operacje otwartego rynku.
Definicja Opłata Skarbowa:
Co to jest Opłata pobierana od różnych czynności administracyjnych dokonywanych poprzez instytucje publiczne operacje otwartego rynku.
Definicja Obszar Walutowy:
Co to jest w dziedzinie polityki monetarnej i rynków finansowych między różnymi państwami bez określenia zakresu ich współpracy. Region walutowy najczęściej powstaje bez świadomej działalności w kierunku operacje otwartego rynku.

Czym jest operacje otwartego rynku znaczenie w Słownik O .

  • Dodano:
  • Autor: