Definicja Celna Unia. Co oznacza polegająca na całkowitym zniesieniu ceł we wzajemnych relacjach.
unia celna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Celna Unia

Co oznacza UNIA CELNA: Forma ugrupowania integracyjnego, polegająca na całkowitym zniesieniu ceł we wzajemnych relacjach handlowych państw należących do unii celnej, a ponadto ustanowieniu poprzez te państwa wspólnej taryfy celnej i wspólnej polityki handlowej wobec państw trzecich; unia celna została powołana w 1968 roku poprzez państwa Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej opierając się na zapisów Traktatu Rzymskiego; unia celna jest jednym z etapów integracji gospodarczej
Definicja Umowa Ubezpieczenia:
Co to jest Umowa, poprzez którą zakład ubezpieczeń zobowiązuje się spełnić określone świadczenia w przypadku zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę unia celna.
Definicja Ubezpieczenie Osobowe:
Co to jest Ubezpieczenie, którego obiektem jest życie człowieka albo jego zdolność do pracy unia celna.
Definicja Ubezpieczenia Grupowe:
Co to jest Ubezpieczenie osobowe, gdzie jedną stroną jest ekipa osób. Aktualnie prowadzi się grupowe ubezpieczenia na wypadek śmierci i następstw nieszczęśliwych wypadków unia celna.
Definicja Ubezpieczenie Majątkowe:
Co to jest Ubezpieczenie, którego obiektem jest mienie, albo określona wartość majątkowa unia celna.

Czym jest unia celna znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: