Definicja Lombardowa Stopa. Co oznacza centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów.
stopa lombardowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja Lombardowa Stopa

Co oznacza STOPA LOMBARDOWA: Stopa procentowa, według której bank centralny udziela bankom komercyjnym pożyczek papierów wartościowych
Definicja Stopa Depozytowa:
Co to jest Oprocentowanie jednodniowych depozytów składanych poprzez banki komercyjne w banku centralnym stopa lombardowa.
Definicja Sektor Prywatny:
Co to jest Wszystkie instytucje niepaństwowe występujące w gospodarce. W skład sektora prywatnego wchodzą gospodarstwa domowe, przedsiębiorstwa i instytucje finansowe (poza bankiem centralnym stopa lombardowa.
Definicja Stopa Bezrobocia:
Co to jest Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy stopa lombardowa.
Definicja Stopa Zastąpienia:
Co to jest Wyraża proporcję pomiędzy wysokością wynagrodzenia otrzymywanego w momencie aktywności zawodowej a wysokością świadczenia emerytalnego stopa lombardowa.

Czym jest stopa lombardowa znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: