Definicja utarg krańcowy przychód krańcowy. Co oznacza przychód), w rezultacie sprzedaży dodatkowej.
utarg krańcowy przychód co to jest

Czy przydatne?

Definicja utarg krańcowy przychód krańcowy

Co oznacza UTARG KRAŃCOWY PRZYCHÓD KRAŃCOWY: Stawka o jaką zwiększył się utarg (przychód), w rezultacie sprzedaży dodatkowej jednostki wyrobu
Definicja Ubezpieczyciel:
Co to jest Zakład ubezpieczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe utarg krańcowy przychód krańcowy.
Definicja Unia Europejska:
Co to jest gospodarczym, na którym postanowiono zapewnić swobodny przepływ towarów, usług, ludzi i kapitału. Zamierzenia te nie są jeszcze w pełni zrealizowane – w szczególności odnosząc się do swobody utarg krańcowy przychód krańcowy.
Definicja Utarg Całkowity Przychód Całkowity:
Co to jest Suma pieniędzy uzyskana ze sprzedaży wyrobu: iloczyn ceny i wielkości sprzedaży utarg krańcowy przychód krańcowy.
Definicja Ubezpieczony:
Co to jest Osoba fizyczna podlegająca przynajmniej jednemu z ubezpieczeń społecznych (emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu, wypadkowemu) i/ albo ubezpieczeniu zdrowotnemu utarg krańcowy przychód krańcowy.

Czym jest utarg krańcowy przychód znaczenie w Słownik U .

  • Dodano:
  • Autor: