Definicja Rolna Polityka Wspólna. Co oznacza stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie.
wspólna polityka rolna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rolna Polityka Wspólna

Co oznacza WSPÓLNA POLITYKA ROLNA: Wspólna polityka rolna (WPR) UE (UE) stanowi w najwyższym stopniu rozbudowany i politycznie kontrowersyjny obiekt integracji ekonomicznej w Europie. W założeniu ma ona służyć stabilizacji rynków rolnych, zwiększeniu dochodów rolników, podniesieniu produktywności w tym sektorze i „rozsądnym” cenom żywności dla konsumentów. Odzwierciedla to przekonanie artystów Traktatu Rzymskiego o specyfice sektora rolnego i jego słabej pozycji konkurencyjnej (niewielkie rozmiary gospodarstw w Europie) w relacji do głównych światowych konkurentów. Najważniejsze przedmioty WPR to: • jednolitość rynku - likwidacja wszelkich ograniczeń celnych, ilościowych i sanitarnych i subwencji w handlu wewnątrz UE; • preferencja Wspólnoty - pierwszeństwo zbytu na rynku wewnętrznym dla towarów wspólnotowych w połączeniu z mocnym protekcjonizmem zewnętrznym; • solidarność finansowa - wszystkie opłaty na politykę rolną, w tym ponoszone na stabilizowanie cen, są finansowane ze wspólnego budżetu UE. Wdrożenie tych zasad i ustalanie wysokich cen interwencyjnych na główne produkty rolne (mięso, pszenica, produkty mleczarskie, cukier) spowodowało, że opłaty na WPR błyskawicznie rosły i osiągnęły w drugiej połowie lat 70-tych XX w. około 70% całości kosztów ze wspólnego budżetu. Tak wysokie opłaty wynikały z powstawania wielkich nadwyżek artykułów rolnych skupowanych po wysokich cenach interwencyjnych, które musiały abyć później sprzedawane po niższych cenach na świecie, przy użyciu kosztownych subwencji eksportowych. W związku z tym od połowy lat 80-tych rozważano środki służące likwidacji kosztownych nadwyżek produktów rolnych. Na początku wprowadzano limity w produkcji dóbr korzystających z cen interwencyjnych, a później starano się etapowo obniżać ceny interwencyjne, co zwykle napotykało na mocny opór ze strony lobby rolnego. Rekompensatą za obniżki cen są dopłaty bezpośrednie wyrównujące rolnikom utracone dochody. Jednocześnie coraz większa część kosztów na rolnictwo (tak zwany wsparcie wewnętrzne) jest przesuwana na postęp obszarów wiejskich (w tym na przykład na ochronę środowiska i agroturystykę), a redukuje się opłaty na ceny interwencyjne i subwencje eksportowe. Polska jest państwem, który - ze względu na duży potencjał rolny – uzyskuje znaczące dopłaty dzięki funkcjonowaniu WPR. Abyły one szacowane w 2006r. na około 2 miliardy euro i zostały poświęcone głównie na dopłaty bezpośrednie i postęp obszarów wiejskich. Główne pozycje w budżecie UE to: polityka rolna i polityka spójności (głownie polityka regionalna). Rosnące znaczenie mają jednak także opłaty na konkurencyjność gospodarki (a więc wspieranie strategii lizbońskiej). Aktualny kształt budżetu jest rezultatem politycznego kompromisu między państwami członkowskimi
Definicja Wibor:
Co to jest Offered Rate - kwota oprocentowania depozytów międzybankowych w Warszawie. To jest oprocentowanie, po jakim banki udzielają pożyczek innym bankom. Odmiennie mówiąc to jest cena pieniądza na rynku wspólna polityka rolna.
Definicja Współczynnik Zatrudnienia:
Co to jest Udział liczby pracujących w łącznej liczbie osób w wieku produkcyjnym w danym państwie wspólna polityka rolna.
Definicja Wartość Rzeczywista:
Co to jest Wartość odtworzeniowa zmniejszona o stopień technicznego zużycia wspólna polityka rolna.
Definicja Współczynik Giniego:
Co to jest nierówności dochodowych, wykorzystuje się zwykle tak zwany współczynnik Giniego, którego wartość zawiera się w przedziale od 0 do 1, gdzie wyższa wartość współczynnika znaczy większą skalę wspólna polityka rolna.

Czym jest wspólna polityka rolna znaczenie w Słownik W .

  • Dodano:
  • Autor: