Słownik Rodzinna Homeostaza. Leczenie terapii rodzin utrzymywanie stabilności rodziny w.
homeostaza rodzinna co to jest

Czy przydatne?

Definicja Rodzinna Homeostaza

Co to znaczy HOMEOSTAZA RODZINNA: Homeostaza rodzinnaoznacza w systemowej terapii rodzin utrzymywanie stabilności rodziny w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych.Utrzymywaniu homeostazy mogą służyć reguły rodzinne, które przez niekorzystne sprzężenie zwrotne, nie dopuszczają do zmian w systemie, poprzez co integralność rodzinna zostaje zachowana. W wypadku, kiedy rodzina za wszelaką cenę usiłuje utrzymać stabilność, staje się niezdolna do adaptowania się do nowych sytuacji rodzinnych.W rodzinach zaburzonych symptomy mogą stanowić środek utrzymania homeostazy, zatrzymując dalszy postęp rodziny. Jakaklwiek zmiana w stosunkach wewnątrzrodzinnych jest traktowana nie jak postęp, ale jako coś zagrażającego rodzinie.Zmiany w systemie rodzinnym są osiągane przez pozytywne sprzężenia zwrotne, które pozwalają na przystosowanie się do nowych sytuacji i na dobre funkcjonowanie w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych. Poprawnie funkcjonujący mechanizm (rodzina) utrzymuje się w równowadze, która ma charakter dynamiczny - a więc pozwala na zmiany.
patrz także: systemowa leczenie rodzin, genogram, identyfikowany pacjent, pytania cyrkularneB. de Barbaro red., (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny. Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Definicja Hazard:
Co to jest wartościowego dla możliwej wygranej. Patologiczny hazard charakteryzuje się przewlekłą niemożnością opierania się grze hazardowej.Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s.). Warszawa: Wydawnictwo homeostaza rodzinna.
Definicja Haszysz:
Co to jest Substancja pozyskiwana z żywicy konopi indyjskich. Palony albo spożywany haszysz ma właściwości psychoaktywne. patrz także: kanabinole, konopie indyjskie homeostaza rodzinna.
Definicja Halucynoza Alkoholowa:
Co to jest przejawiające się uporczywymi albo nawracającymi omamami, wzrokowymi albo słuchowymi, występującymi wskutek dłuższego nadużywania alkoholu.patrz także: zaburzenie psychotyczne wywołane alkoholemReber homeostaza rodzinna.
Definicja Heroina:
Co to jest najpowszechniej stosowanych opiatów. Heroina jest pochodną morfiny o działaniu przeciwbólowym i pobudzającym. Przy długotrwałym używaniu wywołuje tolerancję i zmiany neuroadaptacyjne, których efektem homeostaza rodzinna.

Leczenie Rodzinna Homeostaza znaczenie w Definicje leczenie H .

  • Dodano:
  • Autor: