Słownik Konfabulacje. Leczenie wydarzeniach, które mówiący zmyślił, zapełniając lukę w swojej.
konfabulacje co to jest

Czy przydatne?

Definicja Konfabulacje

Co to znaczy KONFABULACJE: Termin oznaczający opowiadanie o wydarzeniach, które mówiący zmyślił, zapełniając lukę w swojej pamięci.
źródło: www.wikipedia.pl
Definicja Kanabinole:
Co to jest stosowany dla ustalenia kilku rodzajów substancji psychoaktywnych, przygotowywanych z konopi indyjskich. Zalicza się do nich marihuana, haszysz i olej haszyszowy.Kanabinole zawierają przynajmniej 60 konfabulacje.
Definicja Kac:
Co to jest intoksykacji będący bezpośrednim następstwem picia w nadmiarze napojów alkoholowych. alkoholowych jego etiologii mogą mieć swój udział inne niż etanol składniki tych napojów. Symptomy fizyczne zwykle konfabulacje.
Definicja Krótka Interwencja:
Co to jest interwencją min., to strategia lecznicza oferująca ustrukturyzowaną, krótką (z reguły 5-30 min.) terapię, której celem jest pomoc w zaprzestaniu albo zredukowaniu używania substancji psychoaktywnych konfabulacje.
Definicja Konopie Indyjskie:
Co to jest gatunek roślin uprawiany w celu uzyskiwania substancji psychoaktywnych, które regularnie występują pod wspólną nazwą: kanabinole. patrz także: kanabinoleReber A. (2000). Leksykon psychologii (s.312 konfabulacje.

Leczenie Konfabulacje znaczenie w Definicje leczenie K .

  • Dodano:
  • Autor: