Słownik Zdrowia Psychologia. Leczenie dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą.
psychologia zdrowia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zdrowia Psychologia

Co to znaczy PSYCHOLOGIA ZDROWIA: Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, dolegliwości i mechanizmu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelakie psychologiczne aspekty powiązane ze zdrowiem. Psychologia zdrowia zbliża się swym zakresem do medycyny psychosomatycznej, medycyny behawioralnej i psychiatrii.W przeciwieństie do dominującej poprzednio tendencji, psychologia zdrowia umieściła w centrum zainteresowań zdrowie, nie zaś chorobę. Na podstawie modelu salutogenetycznym zapoczątkowano badania nad wykrywaniem czynników związanych z utrzymaniem zdrowia i jego poprawą.Problematyka psychologii zdrowia obejmuje: * tworzenie modeli teoretycznych przydatnych w rozważaniach nad zdrowiem i chorobą, a zwłaszcza schemat stresu i radzenia sobie.
* promocję zdrowia i profilaktykę chorób
* korzystanie z opieki medycznej, w tym podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza, komunikacja z pomiędzy lekarzem a pacjentem, wykorzystywanie się do zaleceń lekarskich, procedury i leczenie szpitalne
* choroby towarzyyszące chorobom, w szczególności ból
* dolegliwości przewlekłe i zagrażające życiu
* pomoc psychologiczną (z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych> chorym somatycznie.Heszen — Niejodek I., Wrześniewski K. (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP.Heszen — Niejodek I., Sęk H. red. (1997) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Definicja Przedawkowanie:
Co to jest jakiejkolwiek substancji farmakologicznej w ilości powodującej ostrą, szkodliwą dla organizmu reakcję somatyczną albo psychiczną. Przedawkowanie może spowodować efekty trwałe albo przejściowe, może psychologia zdrowia.
Definicja Pourazowe Zaburzenie Stresowe:
Co to jest patrz: zespół stresu pourazowego psychologia zdrowia.
Definicja Picie Ucieczkowe:
Co to jest Picie motywowane chęcią albo potrzebą ucieczki od nieprzyjemnego nastroju albo sytuacji.słownik terminów. Alkohol i narkotyki (s. 51) (1997). Warszawa: Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie psychologia zdrowia.
Definicja Psychostymulanty:
Co to jest psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę i jej pochodne. Powodują one aktywację psychologia zdrowia.

Leczenie Zdrowia Psychologia znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: