Słownik Zdrowia Psychologia. Leczenie dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą.
zdrowia psychologia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zdrowia Psychologia

Co to znaczy PSYCHOLOGIA ZDROWIA: Psychologia zdrowia jest młodą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią psychologii, którą najogólniej można aby określić jako wykorzystanie wiedzy psychologicznej do zagadnień zdrowia, dolegliwości i mechanizmu opieki zdrowotnej. Zajmuje się problematyką promocji zdrowego stylu życia i utrzymywania zdrowia, wpływem czynników psychicznych na zdrowie i chorobę, zastosowaniem technik psychoterapeutycznych we wspomaganiu leczenia chorób psychosomatycznych, obejmując wszelakie psychologiczne aspekty powiązane ze zdrowiem. Psychologia zdrowia zbliża się swym zakresem do medycyny psychosomatycznej, medycyny behawioralnej i psychiatrii.W przeciwieństie do dominującej poprzednio tendencji, psychologia zdrowia umieściła w centrum zainteresowań zdrowie, nie zaś chorobę. Na podstawie modelu salutogenetycznym zapoczątkowano badania nad wykrywaniem czynników związanych z utrzymaniem zdrowia i jego poprawą.Problematyka psychologii zdrowia obejmuje: * tworzenie modeli teoretycznych przydatnych w rozważaniach nad zdrowiem i chorobą, a zwłaszcza schemat stresu i radzenia sobie.
* promocję zdrowia i profilaktykę chorób
* korzystanie z opieki medycznej, w tym podejmowanie decyzji o udaniu się do lekarza, komunikacja z pomiędzy lekarzem a pacjentem, wykorzystywanie się do zaleceń lekarskich, procedury i leczenie szpitalne
* choroby towarzyyszące chorobom, w szczególności ból
* dolegliwości przewlekłe i zagrażające życiu
* pomoc psychologiczną (z wykorzystaniem technik psychoterapeutycznych> chorym somatycznie.Heszen — Niejodek I., Wrześniewski K. (2000) Udział psychologii w rozwiązywaniu problemów zdrowia somatycznego. w: Strealu J. (red) Psychologia. Książka akademicki T.III, Gdańsk GWP.Heszen — Niejodek I., Sęk H. red. (1997) Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN
Definicja Promocja Zdrowia:
Co to jest skierowany na osoby zdrowe, pozwalający na każdemu człowiekowi powiększenie oddziaływania na swoje zdrowie z sensie jego utrzymania i poprawy. Znaczy zespół działań, których celem jest umocnienie i psychologia zdrowia co znaczy.
Definicja Poczucie Koherencji:
Co to jest koherencji (SOC) jest centralnym definicją koncepcji salutogenezy Aarona Antonovsky'ego.SOC to jest globalna, złożona orientacja człowieka, wyrażająca stopień przekonania o tym, iż: * bodźce psychologia zdrowia krzyżówka.
Definicja Przemoc W Rodzinie:
Co to jest to zamierzone, wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Doświadczanie poprzez dziecko przemocy fizycznej psychologia zdrowia co to jest.
Definicja Psychoanaliza:
Co to jest psychologii stworzona poprzez Zygmunta Freuda i rozwijana poprzez jego następców, poświęcona badaniu psychiki ludzkiej. Przyjmuje się, iż znajduje wykorzystanie w trzech dziedzinach: 1) jako sposób psychologia zdrowia słownik.

Leczenie Zdrowia Psychologia znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: