Słownik Psychostymulanty. Leczenie psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne.
psychostymulanty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychostymulanty

Co to znaczy PSYCHOSTYMULANTY: Środki psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę i jej pochodne. Powodują one aktywację sensoromotoryczną manifestującą się wzmożoną pobudliwością i czujnością, gotowością do działania i ogólnym pobudzeniem behawioralnym.Stefański R. (2001). Uzależnienie od amfetaminy: charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna. Alkoholizm i Narkomania, 1 (14)
Definicja Paranoja:
Co to jest patrz: zaburzenie paranoiczne psychostymulanty.
Definicja Psychologia Społeczna:
Co to jest młoda galąź psychologii, która wyodrębniła się dopiero pod koniec lat trzydziestych XX w. wspólnie z postępem metod eksperymentalnych Kurta Levina i jego uczniów. Psychologia socjalna zajmuję się psychostymulanty.
Definicja Prewencja:
Co to jest gdzie wykorzystuje się różne sposoby i środki (w tym psychologiczne) w celu obniżenia prawdopodobieństwa wystąpienia zanurzeń w funkcjonowaniu somatycznych, psychicznym i społecznym. Cel ten osiąga psychostymulanty.
Definicja Pytania Cyrkularne:
Co to jest wynikają z myślenia cyrkularnego na temat uwarunkowań objawów i nastawione są na pokazanie rodzinie wzorców stosunku i komunikacji.Strategia zapytań cyrkularnych służy gromadzeniu informacji o psychostymulanty.

Leczenie Psychostymulanty znaczenie w Definicje leczenie P .

  • Dodano:
  • Autor: