Słownik Psychostymulanty. Leczenie psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne.
psychostymulanty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Psychostymulanty

Co to znaczy PSYCHOSTYMULANTY: Środki psychostymulujące (psychostymulanty) wywołujące mocne pobudzenie psychomotoryczne należą do najmocniejszych narkotyków. Zaliczamy do nich kokainę i amfetaminę i jej pochodne. Powodują one aktywację sensoromotoryczną manifestującą się wzmożoną pobudliwością i czujnością, gotowością do działania i ogólnym pobudzeniem behawioralnym.Stefański R. (2001). Uzależnienie od amfetaminy: charakterystyka neurobiologiczno-kliniczna. Alkoholizm i Narkomania, 1 (14)

Leczenie Psychostymulanty znaczenie w Definicje leczenie P .