Słownik Schizofrenia. Leczenie rozpad umysłu albo serca. Zaburzenia schizofreniczne to ekipa.
schizofrenia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Schizofrenia

Co to znaczy SCHIZOFRENIA: Nazwa schizofrenia znaczy dosłownie rozpad umysłu albo serca. Zaburzenia schizofreniczne to ekipa zaburzeń mających pewne wspólne cechy. Do głównych objawów schizofrenii należą: * postępująca strata kontaktu ze światem i przewaga zainteresowania przeżyciami wewnętrznymi
* zobojętnienie uczuciowe kierujące do pustki uczuciowej i straty związków emocjonalnych z otoczeniem
* rozpad osobowości objawiający się brakiem kontaktu intelektualnego z rzeczywistością, brakiem zgodności treści uczuć i myśli, jednoczesnym występowanie dwóch sprzecznych sądów, uczuć, albo dążeń, symptomami wytwórczymi.
Ocenia się, iż ryzyko zachorowania jest takie samo na całym świecie i wynosi około 1%. Tak samo regularnie chorują mężczyźni i kobiety. Pierwszy epizod u mężczyzn występuje przeważnie między 15-25 r.ż., z kolei u kobiet adekwatnie: 25-35 r.ż.Nie znana jest powód powstawania tych zaburzeń, istnieje jednak sporo hipotez. Rozważa się tło genetyczne - geny schizofreniczne lokalizuje się na chromosomach 6, 8 i 22. Być może przyczyną są zmiany w pracy komórek nerwowych. Hipoteza wirusowa mówi, iż zarażenie mózgu poprzez wirus (na przykład w momencie płodowym) może dać odległe następstwa w formie dolegliwości. Przyczyn upatruje się także w mikrouszkodzeniach układu nerwowego, jakie mogą powstawać w okresie rozwoju płodowego. Nareszcie istnieją koncepcje mówiące, że zaburzenia schizofreniczne mają powody psychogenne. Wg koncepcji psychoanalitycznej schizofrenia to powrót do narcystycznego okresu dzieciństwa. Nowym metodą rozumienia istoty dolegliwości jest traktowanie jej jako zaburzenia funkcji poznawczych (a więc mówiąc ogólnie mechanizmów myślenia), kierujące do jego rozpadu.tak aby rozpoznać schizofrenię, jej symptomy muszą być obecne poprzez pewien moment (1 miesiąc). Odznacza się kilka rodzajów zaburzeń schizofrenicznych, które mają inne leczenie i rokowanie: * w schizofrenii paranoidalnej symptomami dominującymi są urojenia (przeważnie o treści prześladowczej, niewierności, ksobnej, wielkościowej) i omamy (przeważnie słuchowe o treści grożącej albo rozkazującej)
* schizofrenia hebefreniczna charakteryzuje się dziecinnym i zdezorganizowanym zachowaniem chorego, jego uczuciowość jest płytka i niedopasowana do sytuacji, zaś jego wypowiedzi i zachowania są chaotyczne i bezcelowe
* dla schizofrenii katatonicznej w najwyższym stopniu charakterystyczny jest obraz zahamowania ruchowego, chory usztywnia się i przybiera nienaturalne pozycje (na przykład stanie na jednej nodze, unoszenie głowy ponad poduszki), które utrzymuje poprzez godziny a nawet dni; w tym czasie chory nie przyjmuje posiłków stąd to jest stan zagrożenia życia; ten stan nazywany jest osłupieniem; osłupienie może być nagle przerwane gwałtownym pobudzeniem się chorego, które może być zagrożeniem dla życia albo zdrowia chorego albo jego otoczenia
* schizofrenia prosta odznacza się brakiem objawów wytwórczych i powolnym ale postępującym pogarszaniem się codziennego funkcjonowania pacjenta, jego wyników w pracy albo szkole; ta postać schizofrenii ma złe rokowanie;
* schizofrenia rezydualna albo odmiennie ubytkowa to stan po wygaśnięciu schizofrenii, kiedy u chorego nie występują symptomy wytwórcze, obecne są za to tak zwany symptomy niekorzystne (na przykład spowolnienie myślenia, mowy i ruchów, apatia, brak troski o wygląd, obniżenie uczuciowości).
Czasami, kiedy u chorego utrzymują się pojedyncze symptomy zaburzeń schizofrenicznych i towarzyszą im symptomy depresyjne rozpoznaje się depresję poschizofreniczną.nadzwyczajnie ważne jest, iż występowanie pojedynczego objawu któregokolwiek z wymienionych zaburzeń schizofrenicznych nie jest równoznaczne z rozpoznaniem schizofrenii. Rozpoznanie powinien postawić wyłącznie doktor psychiatra.w razie podejrzenia zaburzeń schizofrenicznych niezwłocznie należy zwrócić się do psychiatry. Inicjalne rozpoznanie daje wyleczenie w 30-40%. Powstaje coraz więcej efektywnych i przyjaznych dla pacjenta leków pozwalających na pełny powrót człowieka do społeczeństwa. W leczeniu zaburzeń schizofrenicznych pomocna może być także psychoterapia.
patrz także: zaburzenia psychotyczneOprac. doktor psychiatra Marek Krzystanek
Hasło udostępnione poprzez serwis Poradnik Medyczny
Definicja Stacjonarna Terapia:
Co to jest Odmiennie hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów schizofrenia.
Definicja Samopomoc:
Co to jest sobie. Może oznaczać zachęcanie jednostki do samorozwoju, podejmowania odpowiedzialności za siebie albo współpracę osób o podobnych problemach (ekipy samopomocy). Takimi ekipami samopomocowymi są schizofrenia.
Definicja Systemowa Terapia Rodzin:
Co to jest do terapii rodzin wywodzi się z ogólnej teorii mechanizmów i komunikacji. Wg ogólnej teorii mechanizmów jakakolwiek zmiana w jakiejś części mechanizmu, wpływa na pozostałe jego części, a przedmioty schizofrenia.
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu schizofrenia.

Leczenie Schizofrenia znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: