Słownik Stres. Leczenie wiążą się z działalnością fizjologa - Hansa Selye. Wg teorii Selye'ego.
stres co to jest

Czy przydatne?

Definicja Stres

Co to znaczy STRES: Początki badań nad stresem biologicznym wiążą się z działalnością fizjologa - Hansa Selye. Wg teorii Selye'ego, stres jest nieswoistą reakcją organizmu na wszelakie stawiane mu "żądania" - a więc [strona:stresory:820]. Selye twierdził, iż wszystkie impulsy, na które jesteśmy wystawieni wywołują swoiste działanie i nieswoisty przyrost potrzeby spełnienia funkcji przystosowawczych i powrotu do stanu normalnego. Selye dzielił stres na dwa typy:dystres - przykry, powodujący uszkodzeniaeustres - mobilizujący pozytywnie do działaniaW odniesieniu do stresu psychologicznego wyróznić można trzy nurty określania stresu:jako bodźca, sytuacji albo wydarzenia zewnętrznego o ustalonych właściwościachjako reakcji wewnętrznych człowieka, w szczególności reakcji emocjonalnych, doświadczanychwewnętrznie w formie określonego przeżyciajako stosunku pomiędzy czynnikami zewnętrznymi a właściwościami człowiekaJedną z w najwyższym stopniu znanych teorii stresu psychologicznego jest fenomenologiczno - poznawcze ujęcie wg Lazarusa i Folkman. Wg ich definicji stresem jest ustalona stosunek pomiędzy osobą a otoczeniem, któa oceniana jest poprzez osobę jako obciążająca albo przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi. [pogrubienie:patrz także:] [strona:stresor:820], [strona:radzenie sobie ze stresem:10845], [strona:ogólny zespół adaptacyjny:819] Heszen – Niejodek I. (2000) [kursywa:Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie.] w: Strealu J. (red) [kursywa:Psychologia. Książka akademicki] T.III, Gdańsk GWP. Selye H. (1977) [kursywa:Stres okiełznany.] Warszawa, PIW. Sheridan C.L., Radmacher Spółka akcyjna (1998) [kursywa:Psychologia zdrowia.] Warszawa, Wydawnictwo Instytutu Psychologii Zdrowia
Definicja Substancje Psychoaktywne:
Co to jest po przyjęciu wpływa na mechanizmy umysłowe. Kierując się w mózgu, wymienia nastrój,mechanizmy myślowe czy zachowanie. Zdefiniowano kilka grup substancji psychoaktywnych. Wg [strona:DSM-IV:2740] to są stres co znaczy.
Definicja Stacjonarna Terapia:
Co to jest Odmiennie hospitalizacja, leczenie szpitalne pacjentów stres krzyżówka.
Definicja Salutogeneza:
Co to jest salutogeniczne to schemat podejścia do zdrowia zaproponowany poprzez Aarona Antonovsky’ego. W odróżnieniu do istniejącego powszechnie modelu ptaogenicznego, koncepcja salutogenezy kładzie nacisk na stres co to jest.
Definicja Stabilność Emocjonalna:
Co to jest wymiaru [strona:labilność emocjonalna:3021] vs stabilność emocjonalna, odmiennie nazywanego neurotyzm vs zrównoważenie emocjonalne. Wymiar ten jest wg psychologów Costy i McCrae jednym z pięciu stres słownik.

Leczenie Stres znaczenie w Definicje leczenie S .

  • Dodano:
  • Autor: