Słownik stresor. Leczenie Wg teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być niemiłe - istotna.
stresor co to jest

Czy przydatne?

Definicja stresor

Co to znaczy STRESOR: Impulsy powodujące [strona:stres:202]. Wg teorii stresu Hansa Selye stresory nie muszą być niemiłe - istotna intensywność "żądania" przystosowania do nowej sytuacji, jakie stawia organizmowi. Z racji na siłę i zakres oddziaływania, Lazarus i Folkman wyróżnili następujące kategorie stresorów: dramatyczne wydarzenia o rozmiarach katastrof, obejmujące całe ekipy Obejmują wypadki, zdarzające się kilku osobom albo całym społecznościom równocześnie. Zazwyczaj są nieprzewidywalne, mają bardzo mocny wpływ i wymagają wielkich wysiłków dla poradzenia sobie ze stresem. Klęski żywiołowe, wojny, skażenie na sporą skalę i katastrofy techniczne to przykłady stresorów - kataklizmów. Atakują w najwyższym stopniu fundamentalne wartości człowieka, jak życie, schronienie, stawiając bardzo wysokie wymogi. Charakterystyczne jest, iż przychodzą zwykle bez ostrzeżenia i pozostawiają po sobie potężny ślad, reaktywowany, kiedy pojawiają się bodźce skojarzone z danym wydarzeniem.poważne wyzwania i zagrożenia dotyczące jednostek albo kilku osób To są zwykle wydarzenia w życiu osobistym. Mogą, aczkolwiek nie muszą być nieprzewidywalne. Na czele listy tego typu stresorów, stworzonej poprzez Lazarusa i Folkman znajdują się takie wydarzenia, jak zgon współmałżonka, rozwód, separacja, kara więzienia, strata pracy, lecz również zawarcie związku małżeńskiego. Na liście znalazły się więc również zdarzenia pozytywne (w tym na przykład wyjazd na wakacje). Wszystkie te zdarzenia pociągają gdyż za sobą konieczność dostosowania się.drobne, codzienne utrapienia To są małe, ale uporczywe problemy, "uciążliwości dnia codziennego". Należą do nich na przykład drobne nieporozumienia w rodzinie, niemożność znalezienia potrzebnej rzeczy czy trudność zdążenia na czas. Ich siła tkwi w powszechności i dużej częstości występowania. [pogrubienie:patrz także:] [strona:stres:202], [strona:ogólny zespół adaptacyjny:819], [strona:radzenie sobie ze stresem:10845] Heszen – Niejodek I. (2000) [kursywa:Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie.] w: Strealu J. (red) [kursywa:Psychologia. Książka akademicki] T.III, Gdańsk GWP. Selye H. (1977) [kursywa:Stres okiełznany.] Warszawa, PIW

Leczenie stresor znaczenie w Definicje leczenie S .