Do czego służy Utrwalanie. Definicja sprawiający, iż materiał fotograficzny nie reaguje już na.
utrwalanie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Utrwalanie

Do czego służy UTRWALANIE: Utrwalanie to jeden z mechanizmów fotograficznych sprawiający, iż materiał fotograficzny nie reaguje już na światło. Utrwalanie bazuje na rozpuszczeniu i usunięciu z materiału fotograficznego substancji światłoczułej a więc chlorku, bromku i jodku srebra. Składniki utrwalacza tworzą z trudno rozpuszczalnymi solami srebra tak zwane związki zespolone – łatwo rozpuszczalne w wodzie. Istnieje sporo związków i mieszanin o działaniu utrwalającym, na przykład woda amoniakalna, która pasuje jednak tylko do rozpuszczania chlorku srebra. Tak więc może być użyta jedynie do materiałów chlorosrebrowych, bez domieszek bromku i jodku srebra. Innym związkiem jest cyjanek potasu (albo sodu). Rozpuszcza on wszystkie trzy sole srebra, jednak nie jest powszechnie użytkowany z racji na niebezpieczeństwo zatrucia. Najpopularniejszym utrwalaczem jest roztwór tiosiarczanu sodu. Zaletą tego roztworu to jest, iż nie posiada on właściwości trujących ani żrących i jest znacząco trwalszy od innych utrwalaczy. Próbowano także wykorzystać do utrwalania tiosiarczan amonu, którego roztwory rozpuszczają sole srebra szybciej niż roztwory tiosiarczanu sodu. Problemem jest mała trwałość i większa niż w razie tiosiarczanu sodu umiejętność do rozpuszczania srebra metalicznego. Chociaż dodaje się sole amonowe do roztworu tiosiarczanu sodu, tworząc tzw. błyskawiczny utrwalacz. Czas utrwalania zależy od: rodzaju utrwalanej emulsji, stężenia tiosiarczanu w utrwalaczu, wielkości dodatku soli amonowej do roztworu tiosiarczanu sodu, temp. i stopnia wyczerpania utrwalacza.

Definicja Układ Optyczny:
Co to jest zespół dwóch albo więcej przedmiotów optycznych, biorących udział w tworzeniu obrazu w przyrządzie optycznym. W zależności od konstrukcji układu optycznego, światło może poprzez jego poszczególne utrwalanie co to jest.
Definicja Utrwalacz Fotograficzny:
Co to jest fotograficzny - kąpiel fotograficzna, gdzie następuje utrwalenie obrazu naświetlonego i wywołanego na materiale światłoczułym (na przykład filmie albo papierze fotograficznym) przez trwałe utrwalanie definicja.

Działanie Utrwalanie znaczenie w Słownik na U .

  • Dodano:
  • Autor: