Definicja dług publiczny. Co oznacza jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych.
dług publiczny co to jest

Czy przydatne?

Definicja dług publiczny

Co oznacza DŁUG PUBLICZNY: Suma niespłaconych należności państwa i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów i udzielonych innym podmiotom poręczeń. Głównym źródłem powstawania długu publicznego jest występowanie w następnych latach deficytów budżetowych państwa i samorządów, finansowanych emisją bonów i obligacji, a także zaciąganie kredytów i pożyczek. Dług publiczny obejmuje zobowiązania z różnych okresów wspólnie z należnymi odsetkami. Wierzycielami długu publicznego mogą abyć krajowe i zagraniczne instytucje finansowe, podmioty gospodarcze, a także osoby fizyczne

Czym jest dług publiczny znaczenie w Słownik D .