Definicja Zastaw. Co oznacza Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu.
zastaw co to jest

Czy przydatne?

Definicja Zastaw

Co oznacza ZASTAW: Rzecz mająca wartość pieniężną zastawiana jako zabezpieczenie kredytu albo pożyczki
Definicja Zastaw Bankowy:
Co to jest Forma zabezpieczenia zobowiązania, ustanawiana zazwyczaj na rzeczy, którą - w przypadku potrzeby - łatwo jest sprzedać. Zastawem mogą abyć na przykład papiery wartościowe (akcje czy obligacje zastaw.
Definicja Zobowiązanie Warunkowe:
Co to jest Obowiązek wykonania świadczeń, których stworzenie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń zastaw.
Definicja Zasoby Naturalne:
Co to jest Zasoby przyrody, które są używane do produkcji dóbr i usług zastaw.
Definicja Zmiany Strukturalne:
Co to jest oznaczają zmianę struktury produkcji i struktury zastosowania czynników produkcji w danej gospodarce. W pierwszej kolejności rozumie się pod tym określeniem zmianę udziału poszczególnych gałęzi zastaw.

Czym jest zastaw znaczenie w Słownik Z .

  • Dodano:
  • Autor: