Definicja kanały transmisji. Co oznacza pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze.
kanały transmji co to jest

Czy przydatne?

Definicja kanały transmisji

Co oznacza KANAŁY TRANSMISJI: Kanały, za pomocą których polityka pieniężna oddziałuje na sytuację gospodarczą. Najważniejsze kanały transmisji to: kanał stóp procentowych i inwestycji (wyższe stopy procentowe zniechęcają do inwestycji); kanał kursu walutowego (wyższe stopy procentowe zachęcają zagranicznych inwestorów portfelowych, prowadząc do wzmocnienia waluty); kanał oczekiwań podmiotów gospodarczych (wyższe stopy procentowe banku centralnego wpływają na spadek oczekiwań inflacyjnych podmiotów gospodarczych)

Czym jest kanały transmisji znaczenie w Słownik K .