Słownik Aa Tradycji Dwanaście. Leczenie Nasze wspólne dobro powinno być główne, wyzdrowienie.
tradycji dwanaście co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aa Tradycji Dwanaście

Co to znaczy DWANAŚCIE TRADYCJI AA: Zasady, wg któych działa wspólnota AA:1. Nasze wspólne dobro powinno być główne, wyzdrowienie każdego z nas zależy gdyż od jedności Anonimowych Alkoholików.2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej ekipy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest marzenie zaprzestania picia.4. Każda ekipa powinna być niezależna we wszystkich kwestiach, niezależnie od tych, które dotyczą innych grup albo AA jako całości.5. Każda ekipa ma jeden kluczowy cel, nieść posłanie alkoholikowi, który ciągle jeszcze cierpi.6. Ekipa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe albo kwestie ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.7. Każda ekipa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.11. Nasze wpływ na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
patrz także: Dwanaście Kroków AA, Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Al-Ateenźródło:http://www.aa.org.pl
Definicja Delirium Tremens:
Co to jest patrz: majaczenie alkoholowe dwanaście tradycji aa co znaczy.
Definicja Dysforia:
Co to jest przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością, zachowaniem agresywnym. Występuje między innymi w schizofreniii, depresji, czy po odstawieniu substancji psychoaktywnych. Termin dwanaście tradycji aa krzyżówka.
Definicja Dziecko Alkoholika (COA):
Co to jest najmniej jedno z rodziców jest albo było alkoholikiem. Początkowo koncentrowano się na wpływie alkoholizmu rodziców na dzieciństwo i moment dorastania dziecka. Od lat osiemdziesiątych istotne stało dwanaście tradycji aa co to jest.
Definicja Drink Standardowy:
Co to jest alkoholowego zawierająca w przybliżeniu tę samą liczba etanolu (w gramach), z wyjątkiem typu napoju. Za standardowy drink uważane jest 360 ml piwa, 120 ml wina albo 37 ml wódki. Każda z tych porcji dwanaście tradycji aa słownik.

Leczenie Aa Tradycji Dwanaście znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: