Słownik Aa Tradycji Dwanaście. Leczenie Nasze wspólne dobro powinno być główne, wyzdrowienie.
dwanaście tradycji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Aa Tradycji Dwanaście

Co to znaczy DWANAŚCIE TRADYCJI AA: Zasady, wg któych działa wspólnota AA:1. Nasze wspólne dobro powinno być główne, wyzdrowienie każdego z nas zależy gdyż od jedności Anonimowych Alkoholików.2. Jedynym i najwyższym autorytetem w naszej wspólnocie jest miłujący Bóg, jakkolwiek może się On wyrażać w sumieniu każdej ekipy. Nasi przewodnicy są tylko zaufanymi sługami, oni nami nie rządzą.3. Jedynym warunkiem przynależności do AA jest marzenie zaprzestania picia.4. Każda ekipa powinna być niezależna we wszystkich kwestiach, niezależnie od tych, które dotyczą innych grup albo AA jako całości.5. Każda ekipa ma jeden kluczowy cel, nieść posłanie alkoholikowi, który ciągle jeszcze cierpi.6. Ekipa AA nigdy nie powinna popierać, finansować ani użyczać nazwy AA żadnym pokrewnym ośrodkom ani jakimkolwiek przedsięwzięciom, ażeby problemy finansowe majątkowe albo kwestie ambicjonalne nie odrywały nas od głównego celu.7. Każda ekipa AA powinna być samowystarczalna i nie powinna przyjmować dotacji z zewnątrz.8. Działalność we wspólnocie AA powinna na zawsze pozostać honorowa, dopuszcza się jednak zatrudnianie niezbędnych pracowników w służbach AA.9. Anonimowi Alkoholicy nie powinni nigdy stać się organizacją; dopuszcza się jednak tworzenie służb i komisji bezpośrednio odpowiedzialnych wobec tych, którym służą.10. Anonimowi Alkoholicy nie zajmują stanowiska wobec problemów spoza ich wspólnoty, ażeby imię AA nie zostało nigdy uwikłane w publiczne polemiki.11. Nasze wpływ na zewnątrz opiera się na przyciąganiu, a nie na reklamowaniu, musimy zawsze zachowywać osobistą anonimowość wobec prasy, radia i filmu.12. Anonimowość stanowi duchową podstawę wszystkich naszch Tradycji, przypominając nam zawsze o pierwszeństwie zasad przed osobistymi ambicjami.
patrz także: Dwanaście Kroków AA, Anonimowi Alkoholicy, Al-Anon, Al-Ateenźródło:http://www.aa.org.pl
Definicja Detoksykacja:
Co to jest po odstawieniu nadużywanych substancji psychoaktywnych. Jako procedura kliniczna to jest mechanizm bezpiecznego i skutecznego odstawiania substancji w sposób minimalizujący symptomy zespołu dwanaście tradycji aa.
Definicja Drgawki Alkoholowe:
Co to jest zachodzące w okresie zespołu abstynencyjnego albo w konsekwencji intoksykacji alkoholem (albo innym środkiem psychoaktywnym).Drgawki alkoholowe chrakteryzuje strata przytomności i napięcie mięśni (z dwanaście tradycji aa.
Definicja Disulfiram:
Co to jest aktywność dehydrogenazy aldehydowej, co w obecności alkoholu skutkuje nagromadzenie we krwi aldehydu octowego, co natomiast prowadzi do mocnych reakcji awersyjnych obejmujących zawroty głowy dwanaście tradycji aa.
Definicja Dwanaście Kroków AA:
Co to jest przygotowany poprzez AA, opierający na osiąganiu trzeźwości krokami. Dwanaście Kroków wywodzi się z praktycznych doświadczeń pierwszych członków AA, związanych z ich działaniami na rzecz osiągnięcia dwanaście tradycji aa.

Leczenie Aa Tradycji Dwanaście znaczenie w Definicje leczenie D .

  • Dodano:
  • Autor: