Definicja Band Crawling. Co oznacza przedział dozwolonych wahań kursu waluty zwiększa się co moment.
crawling band co to jest

Czy przydatne?

Definicja Band Crawling

Co oznacza CRAWLING BAND: System kursu walutowego, gdzie przedział dozwolonych wahań kursu waluty zwiększa się co moment o stały, z góry zadeklarowany proc
Definicja Cena Administracyjna:
Co to jest Cena określana nie poprzez siły popytu i podaży na rynku, lecz poprzez jakiś urząd regulujący ceny crawling band.
Definicja Członek Giełdy:
Co to jest Podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, będący akcjonariuszem giełdy, dopuszczony poprzez Radę Giełdy do działania na giełdzie i uprawniony do zawierania transakcji crawling band.
Definicja Crawling Peg:
Co to jest System kursu walutowego, gdzie wartość kursu waluty (parytetu centralnego) zwiększa się co moment o stały, z góry zadeklarowany proc crawling band.
Definicja Cena Relatywna:
Co to jest Cena danego dobra (ekipy dóbr) porównana z ceną innego dobra (ekipy dóbr crawling band.

Czym jest crawling band znaczenie w Słownik C .

  • Dodano:
  • Autor: