Wężyk Spustowy, Wzmacniacz Fotograficzny, Wywoływacz Fotograficzny, Winietowanie.
wężyk spustowy wzmacniacz co to jest

Słownik fotograficzny na W

  • Co to jest Winietowanie Czym jest obrazu uzyskiwanego w urządzeniu optycznym polegająca na niedoświetleniu brzegów kadru, wywołana niedoskonałością optyki urządzenia co to jest.
  • Co to jest Wywoływacz fotograficzny Czym jest fotograficzny to mieszanina związków chemicznych, wykorzystywana do przekształcenia obrazu utajonego na naświetlonym materiale definicja.
  • Co to jest Wzmacniacz fotograficzny Czym jest fotograficzny - materiał chemiczny wykorzystywany do podniesienia kontrastu z wywołanego już materiału fotograficznego w procesie co znaczy.
  • Co to jest Wężyk spustowy Czym jest urządzenie do zdalnego uruchamiania migawki aparatu fotograficznego. Używane jest przeważnie w celu wyeliminowania poruszenia aparatu słownik.

Co to jest: Definicje w słowniku fotograficznym

Aparat, fotografia, fotograf. Definicje fotograficzne, części aparatu, definicja. Dla fotografa zawodowego, dla amatora fotografii, pojęcie.

Definicja Wężyk Spustowy, Wzmacniacz Fotograficzny, Wywoływacz Fotograficzny, Winietowanie co to znaczy.

Słownik Wężyk Spustowy, Wzmacniacz Fotograficzny, Wywoływacz co to jest.