Definicja Strukturalny Deficyt. Co oznacza cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby.
deficyt strukturalny co to jest

Czy przydatne?

Definicja Strukturalny Deficyt

Co oznacza DEFICYT STRUKTURALNY: Deficyt budżetowy skorygowany o wahania cykliczne. Hipotetyczny deficyt, który wystąpiłaby gdyby nie abyło zjawisk tworzących cykl koniunkturalny
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym deficyt strukturalny.
Definicja Dobra Pośrednie:
Co to jest Wyroby i usługi, które są zakupywane w celu dalszego przetworzenia. Są to surowce i półprodukty, i dobra niezbędne do wytworzenia wartości dodanej deficyt strukturalny.
Definicja Działalność Inwestycyjna:
Co to jest Obejmuje zapłatę z tytułu nabycia i sprzedaży składników majątku trwałego i zapłatę związaną z nabyciem i sprzedażą papierów wartościowych przydzielonych do obrotu deficyt strukturalny.
Definicja Derywaty:
Co to jest Zobacz: pochodne instrumenty finansowe deficyt strukturalny.

Czym jest deficyt strukturalny znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: