Definicja Maklerski Dom. Co oznacza Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i.
dom maklerski co to jest

Czy przydatne?

Definicja Maklerski Dom

Co oznacza DOM MAKLERSKI: Podmiot posiadający zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego (dawniej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd) między innymi na: oferowanie papierów wartościowych w obrocie pierwotnym, nabywanie i sprzedaż papierów wartościowych na własny albo cudzy rachunek i doradztwo inwestycyjne dla swoich klientów i zarządzanie portfelem
Definicja Dług Państwowy:
Co to jest Zobacz: dług publiczny dom maklerski.
Definicja Dopuszczalne Wahanie Kursu (Widełki):
Co to jest Określona dla poszczególnych mechanizmów notowań i typów papierów wartościowych max. zmiana kursu w relacji do kursu odniesienia dom maklerski.
Definicja Depozyt Zabezpieczający:
Co to jest Część wartości kontraktu pobierana poprzez izbę rozliczeniową od uczestników rynku w momencie zawarcia transakcji, w celu zagwarantowania wypełnienia warunków kontraktu w przyszłości dom maklerski.
Definicja Dźwignia Finansowa:
Co to jest na generowaniu dużych zysków przy relatywnie małej zainwestowanej stawce. Stopień, w jakim spółka wykorzystuje pożyczone pieniądze do finansowania działalności. Im większa dźwignia finansowa, tym dom maklerski.

Czym jest dom maklerski znaczenie w Słownik D .

  • Dodano:
  • Autor: