Definicja Ricardiańska Ekwiwalencja. Co oznacza zakładająca, że powiększenie deficytu budżetowego.
ekwiwalencja ricardiańska co to jest

Czy przydatne?

Definicja Ricardiańska Ekwiwalencja

Co oznacza EKWIWALENCJA RICARDIAŃSKA: Hipoteza autorstwa Roberta Barro zakładająca, że powiększenie deficytu budżetowego, w rezultacie obniżenia podatku albo podwyższenia kosztów państwa, prowadzi do wzrostu poziomu oszczędności prywatnych, równoważących zadłużenie rządu. Im więcej rząd pożycza, tym więcej obywatele oszczędzają. Oszczędności te mają zabezpieczyć poziom konsumpcji gospodarstw domowych, kiedy rząd zacznie spłacać zadłużenie, podnosząc w tym celu podatki albo ograniczając opłaty. W skrajnym przypadku ekwiwalencja zakłada, że zwiększanie deficytu budżetowego jest całkowicie równoważone poprzez przyrost oszczędności i nie ma wpływu na popyt globalny
Definicja Europejska Jednostka Walutowa:
Co to jest Unit, ECU) Sztuczna waluta europejska spełniającą w stopniu ograniczonym funkcje pieniądza na międzynarodowym rynku towarowym i finansowym. Miała ona stanowić łącznik pomiędzy Europejskim Systemem ekwiwalencja ricardiańska.
Definicja Embargo:
Co to jest zagranicznego. Może dotyczyć konkretnego produktu (na przykład z Polski nie wolno eksportować jaj gęsi i gęsi żywych) albo kategorii produktów (na przykład embargo na broń). Może zabraniać eksportu i ekwiwalencja ricardiańska.
Definicja Elastyczność Cenowa Podaży:
Co to jest produkcji w relacji do zmiany cen. Mierzona jest ilorazem procentowej zmiany podaży i procentowej zmiany ceny danego dobra. Elastyczność cenowa podaży osiąga wartości dodatnie, ponieważ wraz ze ekwiwalencja ricardiańska.
Definicja Europejski System Banków Centralnych (Esbc):
Co to jest ESBC składa się z Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i wszystkich narodowych banków centralnych państw członkowskich UE, także tych które nie wprowadziły euro ekwiwalencja ricardiańska.

Czym jest ekwiwalencja ricardiańska znaczenie w Słownik E .

  • Dodano:
  • Autor: