Definicja How Know. Co oznacza technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego.
know-how co to jest

Czy przydatne?

Definicja How Know

Co oznacza KNOW-HOW: Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak)
Definicja Krzywa Popytu:
Co to jest Graficzne przedstawienie funkcji popytu, krzywa o nachyleniu ujemnym (w dół, która obrazuje zależność pomiędzy ceną a wielkością zapotrzebowania na wytwór, przy innych wielkościach nie zmienionych know-how.
Definicja Koszt Zdartych Zelówek:
Co to jest inflacji, wynikający z dodatkowego wysiłku podmiotów poszukujących szansy nabycia towarów po niższej cenie. Nazwa pochodzi od zdartych zelówek ludzi, chodzących od sklepu do sklepu w poszukiwaniu know-how.
Definicja Kredyt Obrotowy:
Co to jest Kredyt udzielany przedsiębiorstwom na finansowanie bieżącej działalności, na przykład na zakup surowców niezbędnych do rozpoczęcia albo kontynuowania produkcji know-how.
Definicja Kredyt Płatniczy:
Co to jest Rodzaj kredytu krótkoterminowego, którego cel określony został w umowie kredytowej. Nie należy mylić go z tak zwany kredytem odnawialnym know-how.

Czym jest know-how znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: