Definicja How Know. Co oznacza technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego.
know-how co to jest

Czy przydatne?

Definicja How Know

Co oznacza KNOW-HOW: Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak)
Definicja Kalecki Michał:
Co to jest 1899-1970), badacz zjawisk wzrostu gospodarczego i koniunktury. Równolegle z Johnem Maynardem Keynesem stworzył teorię cyklu koniunkturalnego w gospodarce rynkowej. W najwyższym stopniu znanym know-how co to jest.
Definicja Korzyści Komparatywne:
Co to jest Korzyści z handlu zagranicznego danym wyrobem, wynikające z faktu, że wydatek alternatywny jego produkcji jest niższy niż w innym państwie know-how definicja.
Definicja Konwergencja Realna:
Co to jest to w teorii ekonomii zdolność gospodarki słabiej rozwiniętej do szybszego wzrostu gospodarczego, w wyniku którego początkowa różnica w poziomie PKB na mieszkańca w relacji do państw bogatszych z know-how co znaczy.
Definicja Krańcowa Produktywność Czynnika:
Co to jest Przyrost produkcji wywołany zwiększeniem o jednostkę nakładów danego czynnika produkcji know-how słownik.

Czym jest know-how znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: