Definicja How Know. Co oznacza technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego.
know-how co to jest

Czy przydatne?

Definicja How Know

Co oznacza KNOW-HOW: Dobra niematerialne w formie wiedzy technicznej, technologicznej albo organizacyjnej (z angielskiego: know-how - wiedzieć jak)
Definicja Kursy Krzyżowe Walut:
Co to jest Kursy wzajemne walut zagranicznych (na przykład dla złotego kursem krzyżowym jest kurs euro do dolara know-how.
Definicja Karta Płatnicza:
Co to jest umożliwiający dokonywanie płatności bez użycia banknotów i monet. To jest plastikowa płytka zawierająca pasek magnetyczny, pozwalający na identyfikację karty, numer karty, imię i nazwisko posiadacza know-how.
Definicja Księgi Rachunkowe:
Co to jest księgowych działalności jednostek, zarejestrowane w: dzienniku, księdze głównej, księgach pomocniczych, zestawieniach obrotów i sald kont księgi głównej i ksiąg pomocniczych, wykazie składników know-how.
Definicja Komisja Papierów Wartościowych I Giełd:
Co to jest której głównym zadaniem jest sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem reguł uczciwego obrotu i konkurencji w dziedzinie publicznego obrotu papierami wartościowymi i towarami giełdowymi i nad know-how.

Czym jest know-how znaczenie w Słownik K .

  • Dodano:
  • Autor: