Definicja Bezrobocia Stopa. Co oznacza zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących.
stopa bezrobocia co to jest

Czy przydatne?

Definicja Bezrobocia Stopa

Co oznacza STOPA BEZROBOCIA: Relacja liczby liczby ludzi szukających zatrudnienia do zasobu siły roboczej, tzn. ogółu pracujących i niepracujących poszukujących pracy
Definicja Szczyt Unii Europejskiej:
Co to jest Narada międzyrządowa szefów rządów państw UE, która odbywa przynajmniej raz na pół roku pod koniec prezydencji danego państwa członkowskiego stopa bezrobocia.
Definicja Szok (Wstrząs) Przejściowy:
Co to jest wyłącznie charakter krótkookresowy, (przejściowy) i efekty, jakie wywoła, po jakimś czasie zanikają; przykładem szoku przejściowego jest między innymi spadek tempa wzrostu gospodarczego w danym stopa bezrobocia.
Definicja Spółka Partnerska:
Co to jest utworzona poprzez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną spółeką; każdy ze wspólników ponosi odpowiedzialność tylko za własne stopa bezrobocia.
Definicja Saldo Handlu Zagranicznego:
Co to jest zagranicznego to różnica między eksportem i importem towarów i usług. Jeśli eksport jest wyższy od importu, to saldo jest dodatnie i jest nazywane nadwyżką w handlu zagranicznym (nadwyżką bilansu stopa bezrobocia.

Czym jest stopa bezrobocia znaczenie w Słownik S .

  • Dodano:
  • Autor: