Słownik Jak rozwiązywać konflikty społeczne? co to jest. przypadkach konfliktu. Jedni będą się.
rozwiązywać konflikty co to jest

Czy przydatne?

Definicja Jak rozwiązywać konflikty społeczne?

Definicja JAK ROZWIĄZYWAĆ KONFLIKTY SPOŁECZNE?: Ludzie różnie sobie radzą w przypadkach konfliktu. Jedni będą się starali za wszelaką cenę postawić na swoim. Nie będą się przejmowali dążeniami czy potrzebami innych. Ich cel będzie główny. Stojąc na stanowisku, iż cel uświęca środki, nie poddadzą się i nie będą w stanie albo nie zechcą zrezygnować z własnych potrzeb. W takim wypadku osiągnięcie celu jest priorytetem. Ludzie ci nie ustąpią, będą walczyć do momentu, aż wygrają, a jeżeli nie wygrają, to po pewnym czasie spróbują znowu podjąć walkę. Konflikty socjalne mogą przybierać różne postacie. Główne z nich to: konflikty wewnątrzspołeczne na przykład strajki, demonstracje konflikty kulturowe dotyczą konfliktów między przedstawicielami odmiennych kultur konflikty międzypaństwowe na przykład zatargi o sporne terytoria, wojny lokalne, międzypaństwowe konflikty ekonomiczne dotyczą walki o nowe rynki albo surowce konflikty o wartości na przykład konflikty między przedstawicielami różnych wyznań religijnych W nie wszystkich przypadkach można uniknąć konfliktu czy samej konfrontacji, namawiając przeciwnika do zawieszenia broni. Jednak takie działanie na mało się zda, gdyż rezygnacja z celów jednej i drugiej strony konfliktu do niczego nie doprowadzi, a najprawdopodobniej jedynie przesunie w okresie konfrontację. Ostatnia sposobność to taka, iż ludzie decydują się na kompromis albo wspólne wypracowanie celów i ustalenie stanowisk, co może doprowadzi do pozytywnego zakończenia konfliktu. Zredukowanie własnych pragnień przy jednoczesnej akceptacji pragnień drugiej strony konfliktu i osiągnięcie takiego stanu, który satysfakcjonowałby obie strony, jest kompromisem. Trzeba podkreślić, iż satysfakcja w kompromisie nigdy nie jest całościowa, a tylko częściowa, bo każda ze stron musiała nieco ustąpić. Kompromis przeważnie jest skutkiem długookresowych negocjacji, w trakcie których spotykają się rożne reprezentacje i ekipy interesów. Kompromis może być osiągnięty poprzez wykorzystanie trzech sposobów dochodzenia do zgody: arbitraż Rozstrzygnięcia konfliktu dokonuje trzecia strona, pełniąca funkcję arbitra. Arbiter zapoznaje się z racjami obu stron i wydaje werdykt, a strony powinny respektować decyzje poprzez niego podjęte. Jeśli jedna ze stron nie zgadza się z decyzją arbitra, powstaje tak zwany protokół rozbieżności. mediacja Za całość negocjacji odpowiada mediator, który poszukuje rozwiązania, które byłoby do zaakceptowania poprzez wszystkie strony konfliktu. koncyliacja To jest konfrontacja stanowisk, gdzie strona trzecia odpowiada za zorganizowanie spotkania, uzgadnia jego warunki, lecz nie pełni tak aktywnej roli jak arbiter czy mediator. To same strony same muszą wypracować wspólne stanowiska i dojść do konsensusu. Regularnie areną negocjacji jest parlament, gdzie ścierają się poglądy partii politycznych i organizacji socjalnych. Polska posiada długą tradycję rozwiązywania konfliktów socjalnych na drodze negocjacji. Można tutaj wspomnieć o porozumieniach sierpniowych powołujących NSZZ „Solidarność” czy obradach okrągłego stołu,które doprowadziły do demontażu komunizmu. Warto pamiętać Konflikty socjalne przybierają bardzo różne postacie; mogą to być wewnątrzspołeczne konflikty kulturowe, konflikty międzypaństwowe, ekonomiczne czy także konflikty o wartości. Najwspanialszym metodą rozwiązywania konfliktów socjalnych są negocjacje, kierujące do osiągnięcia kompromisu. Definicje - arbitraż – poszukiwanie rozwiązania dla stron będących w konflikcie; własne rozwiązanie narzuca trzecia strona konfliktu – arbiter - mediacja – poszukiwanie rozwiązania dla stron będących w konflikcie; trzecia strona (mediator)doradza, lecz jest bezstronna i nie narzuca rozwiązania - negocjowanie – działanie mające na celu osiągnięcie satysfakcjonującego obie strony porozumienia
Definicja Jak Korzystać Z Prawa Dla Poparcia Własnego Stanowiska?:
Co to jest znajomość prawa dla poparcia swojego stanowiska, trzeba w pierwszej kolejności znać prawo – odpowiednio z maksymą, iż nieznajomość prawa szkodzi. Tylko znajomość prawa może wywołać, iż wykorzystamy jak rozwiązywać konflikty społeczne? co to jest.

Czym jest Jak rozwiązywać konflikty społeczne? znaczenie w Słownik na J .

  • Dodano:
  • Autor: