Słownik Wyparcie. Leczenie klasycznego modelu Freuda: hipotetyczne mechanizmy albo czynności.
wyparcie co to jest

Czy przydatne?

Definicja Wyparcie

Co to znaczy WYPARCIE: W psychologii głębi, poczynając od klasycznego modelu Freuda: hipotetyczne mechanizmy albo czynności psychiczne funkcjonujące w celu ochrony jednostki przed myślami, impulsami i wspomnieniami, które mogłyby spowodować lęk, obawę albo poczucie winy, gdyby stały się świadome. Uważane jest, iż wyparcie działa na poziomie nieświadomości; tzn. system ten nie tylko utrzymuje daną treść umysłową przed dotarciem do świadomości, lecz samo jego funkcjonowanie leży poza zasięgiem świadomości.
W klasycznej teorii psychoanalitycznej uważane jest, iż ono jest funkcją Ego i obejmuje kilka mechanizmów:
a) wyparcie fundamentalne, gdzie prymitywne, zabronione czynniki Id są zablokowane i niedopuszczane do świadomości;
b) wyparcie pierwotne, gdzie treść umysłowa wywołująca lęk jest siłą usuwana ze świadomości i niedopuszczana do ponownego ujawnienia się;
c) wyparcie wtórne, gdzie przedmioty mogące służyć przypominaniu osobie o tym, co zostało poprzednio wyparte, same zostają wyparte.
Istotny wniosek płynący z tej analizy jest taki, iż to, co jest wypierane, nie przestaje być czynne, ale egzystuje nadal na nieświadomym poziomie, dając znać o sobie poprzez różne projekcje w zamaskowanej, symbolicznej formie w snach, czynnościach pomyłkowych i psychonerwicach.Reber A. (2000). Leksykon psychologii (s. 847). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR
Definicja Wychowanie:
Co to jest względnie trwałe i pozytywne zmiany w aktywności i zachowaniu człowieka albo grup socjalnych.z racji na sfery rozwoju podlegające kształtowaniu wyróżniamy na przykład wychowanie fizyczne, moralne wyparcie co to jest.
Definicja Wdrukowanie:
Co to jest patrz: imprinting wyparcie definicja.
Definicja Wiktymologia:
Co to jest nową dyscypliną, która narodziła się w Stanach Zjednoczonych, jako gałąź kryminologii. Analizuje ona powody składające się na to, iż jednostka staje się ofiarą, mechanizmy wiktymizacji, skutki wyparcie co znaczy.
Definicja Współuzależnienie:
Co to jest dotyczy osób związanych z osobami uzależnionymi. Jest specjalnym współudziałem w uzależnieniu osoby bliskiej emocjonalnie, obejmującym szereg wymiarów życia psychicznego i działań osoby wyparcie słownik.

Leczenie Wyparcie znaczenie w Definicje leczenie W .

  • Dodano:
  • Autor: