Słownik Seksualnej Preferencji Zaburzenia. Leczenie seksualnych) to utrwalone formy zachowań.
zaburzenia preferencji co to jest

Czy przydatne?

Definicja Seksualnej Preferencji Zaburzenia

Co to znaczy ZABURZENIA PREFERENCJI SEKSUALNEJ: Parafilie (zaburzenia preferencji seksualnych) to utrwalone formy zachowań seksualnych, które zapewniają jednostce satysfakcję na poziomie psychicznym lecz wykluczają spełnienie biologicznej (prokreacja) albo socjalnej (tworzenie więzi) funkcji zachowania seksualnego.przeważnie rozróżnia się parafilie z racji na przedmiot i praktyki seksualne. Dla osoby dotkniętej parafilią nietypowy przedmiot albo sposób realizacji seksualnej jest przeważnie jedynym źródłem uzyskania pełnej satysfakcji. Zaburzenia te występują przeważnie u mężczyzn.przeważnie spotykane zaburzenia preferencji seksualnych z racji na przedmiot to między innymi: * fetyszyzm: konieczność posiadania pewnych elementów jako bodźców do uzyskania pobudzenia i satysfakcji seksualnej. Przeważnie obiektami tymi są odzież czy obuwie (poszerzenie ludzkiego ciała) albo guma, plastik, skóra; na przykład:
o nekrofilia: rolę fetysza pełnią ludzkie zwłoki
o koprofilia: rolę fetysza pełni kał
* pedofilia: preferencja seksualna osoby dorosłej w relacji do dzieci, zazwyczaj w wieku przedpokwitaniowym albo we inicjalnym okresie pokwitania. Niektórzy pedofile przejawiają skłonność tylko do dziewczynek, inni - tylko do chłopców, albo do obu płci.
Pedofilia rzadko występuje pośród kobiet. Z pedofilią niekoniecznie stoją relacje seksualne dorosłych z dojrzałymi płciowo dziećmi, jednakże nie zyskują socjalnej akceptacji.
Przeważnie pedofilami są mężczyźni wykazujący preferencje do dorosłych partnerów, ale mają trudności z nawiązywaniem kontaktów i kierują własną uwagę na dzieci.
* gerontofilia: to parafilia polegająca na osiąganie satysfakcji seksualnej przez wzgląd na osobami w wieku starczym
* zoofilia: zaspokojania popędu płciowego poprzez współżycie ze zwierzętami.przeważnie spotykane zaburzenia preferencji seksualnych z racji na sposób osiągania satysfakcji to między innymi: * sadyzm: jednostka odczuwa podniecenie seksualne w rezultacie zadawaniu partnerowi fizycznego i psychicznego bólu i upokarzania go.
* masochizm: jednostka odczuwa podniecenie seksualne w przypadkach, kiedy zadawany jest jej fizyczny i psychiczny ból albo gdy jest poniżana.
* ekshibicjonizm: nawracająca albo utrwalona tendencja do pokazywania narządów płciowych obcym osobom albo ludziom przebywającym w miejscach publicznych bez prób zachęcania do bliższego kontaktu.
* voyeuryzm/oglądactwo: utrwalona tendencja do podglądania praktyk seksualnych i zachowań intymnych bez wiedzy podglądanych osób, przy pozostaniu anonimowym. Prowadzi to zazwyczaj do podniecenia seksualnego i masturbacji.Zaburzeń preferencji seksualnych nie należy mylić z zaburzeniami identyfikacji płciowej takimi jak transseksualizm czy transwestytyzm.patrz także: zaburzenia identyfikacji płciowejKlasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. (1997) Kraków — Warszawa, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”www.wikipedia.pl
Definicja Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej Z Zaburzeniami Koncentracji Uwagi:
Co to jest attention-deficit hyperactivity disorder, ADHD; attention deficit disorder, ADD) zespół zaburzeń charakteryzujący się nadmierną aktywnością (hiperaktywnością, nadruchliwością), brakiem koncentracji zaburzenia preferencji seksualnej.
Definicja Zespół Korsakowa:
Co to jest regularnie występujący u przewlekłych alkoholików, nazwany imieniem rosyjskiego lekarza S.S. Korsakowa. Jego symptomem jest mocne, przewlekłe upośledzenie pamięci pamięci świeżej i trwałej zaburzenia preferencji seksualnej.
Definicja Złudzenie:
Co to jest bodźcowa, gdzie tego, co jest spostrzegane nie da się przewidzieć opierając się na analizy bodźców fizycznych. Złudzenia są normalnymi, relatywnie spójnymi, międzyosobniczo sprawdzalnymi zjawiskami zaburzenia preferencji seksualnej.
Definicja Zazdrość Alkoholowa:
Co to jest zaburzeń psychotycznych spowodowanych alkoholem charakteryzujących się urojeniami odnoszącymi się do niewierności partnera, którym towarzyszą zazwyczaj intensywne poszukiwania dowodów zdrady i zaburzenia preferencji seksualnej.

Leczenie Seksualnej Preferencji Zaburzenia znaczenie w Definicje leczenie Z .

  • Dodano:
  • Autor: